KOGUDUSE SÜND | World Challenge

KOGUDUSE SÜND

Jim CymbalaMarch 12, 2016

Kristlik kogudus sündis läbi Püha Vaimu väe. Lugedes nii Apostlite tegude raamatut, kui kõiki Uue Testamendi kirju, näeme me algkogudust sellisena nagu Jumal oli seda ette näinud. „Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes.“ (Apostlite teod 2:42) 

Siin oli üks usklike kogukond, kes armastas Jumala Sõna ja kes oli pühendunud apostlite õpetusele. Keegi ei pidanud anuma või sundima neid armastama Jumala Sõna. Jumala Vaim nende sees oli see, kes neid selleks innustas. See sama Vaim, kes kirjutas Piibli, tekitas neis ka nälja selle järele, mis seal kirjas oli. Ühtlasi valitses nende vahel sügav armastus, mille Jumala Vaim nende südameisse oli istutanud. Nad olid ka julged tunnistama Kristusest, olles täidetud suurema tarkusega, kui ükskõik, milline koolitus seda pakkuda oleks suutnud. Nende südamed olid täis Püha Vaimu ja nad kogesid erinevaid üllatusi, kui Jumal tegi asju, mida keegi oodatagi ei osanud.

Püha Vaim polnud ainuüksi saadetud siia ilma, vaid Ta ka tegutses oma rahva keskel ja läbi, ilmutades oma väge, mis tõi au Kristusele. Algkogudus koges Tema liikumist oma südameis ja eludes. Tänu neid ümbritsevale vaenulikule keskkonnale, tõmbas neid ikka ja jälle tagasi Jumala ligiollu, et saada osa värskest portsust Pühast Vaimust. Ühtlasi olid nad ka piisavalt targad, et panna tähele Tema juhatust. Kuidas on lood meie elude ja meie kogudustega – ons’ Püha Vaim liikumas samal moel sealgi?

Vahel ma mõtlen, et kui tolle aja kristlased saaks astuda tänapäeva, kas nad üldse tunnekski enam ära seda, mida meie nimetame kristluseks? Meie versioon kristlusest on palju ilmetum ja oma olemuselt peaaegu, et intellektuaalne, omamata vähimatki Püha Vaimu väge, mida algkogudus pidevalt koges. Kui paljust kõigest me ilma jääme, kuna me ei oska enam oodata Püha Vaimu välja ilmumist, nii nagu tõotatud? Kõik, mida me koguduse kohta Uues Testamendis loeme, keskendus Püha Vaimu väele, mis tegutses kristlaste südameis. Paljude meie jaoks pole see aga kahjuks olnud nii.

Usun, et on aeg pöörduda tagasi sarnase usu juurde, mida näeme Uue Testamendi koguduses. Nad uskusid Jumala Sõna, nad ootasid Pühalt Vaimult suuri asju ning Ta tuli ja tegigi seda nagu tõotatud. Ta on valmis tegema seda meiegi jaoks.

 

Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber.

Download PDF