EVANGEELIUMI LEVIKUT EI PEATA MISKI | World Challenge

EVANGEELIUMI LEVIKUT EI PEATA MISKI

David WilkersonMarch 15, 2016

Apostlite tegude raamat lõppeb ühe hämmastava klausliga. Viimased kaks salmi räägivad Paulusest, kes oli ahelais ja koduarestis, valvatud kahe Rooma sõduri poolt. Ometigi, pane tähele seda rõõmsatoonilist nooti, millega Pauluse olukorda kirjeldatakse: „Aga Paulus jäi kaheks täisaastaks oma üürielamusse ja võttis vastu kõiki, kes tema juurde tulid,  kuulutades Jumala riiki ja õpetades tõde Issandast Jeesusest Kristusest täiesti avalikult ja ilma takistamata.“ (Apostlite teod 28:30-31) 

Ehk siis Paulus kuulutas ja õpetas evangeeliumi täiesti avalikult ja ilma takistamata. Milline võrratu väide, kui võtta arvesse Pauluse vangistust. Evangeeliumi kuulutus käis takistamata, mis tähendab segamatult ja peatamata. Autor kasutab seda tunnistust Apostlite tegude kirja lõpetamiseks, andes võimsalt mõista, et evangeeliumi levikut ei peata miski!

Siinkohal ei maksa eksida – Pauluse sõnumit ümbritsesid kõikvõimalikud takistused. Kui ta kutsus Roomas asuvaid juudi juhte end vangistuses olles külastama, olid nad äärmiselt nördinud, öeldes: „Me isegi ei tunne sind. Kes sa üldse oled me jaoks?“ Kui siis Paulus neile lõpuks siiski Kristust kuulutas, hakkasid nad isekeskis nägelema. Ajal, mil keiser Nero Rooma tänavatel kristlasi piinas ja tappis. Kõiki neid hiiglaslikke takistusi arvesse võttes – kuidas kavatses küll Jumal mõjutada jumalatut Rooma impeeriumi? Millise meetodiga kavatses Ta ehitada üles oma koguduse Roomas, mis mõjutaks kogu maailma veel sajandeid peale selle impeeriumi lagunemistki? Kas tõesti läbi selle vangistatud endise juudi terroristi, kelle kõnesid peeti põlastusväärseteks? Oli Paulus tõesti Jumala parim tööriist evangeliseerimaks Roomat ja selle tohutuid territooriume?

Paulus oli määratud kaheks aastaks ühte üüritud majja kõrvaltänavas. Tal polnud ühtegi kaasevangelisti – ei Timoteost ega Barnabast - , kes oleks temaga õlg õla kõrval teeninud. Tal polnud ka mikrofoni, mille kaudu oma sõnumit levitada. Tal polnud ühtegi konsultanti ega poliitilisi kontakte, kelle kaudu leida abi. Paulusel polnud mingit ette planeeritud programmi või kava. Ja isegi, kui oleks olnud, polnud tal nagunii võimalust seda promoda. Tal puudus võimalus käia ukselt uksele evangeliseerimas või tänavatel koosolekuid pidada. Ometigi kuulutas ta nii mitmel erimoel: „Siin ma olen Issand! Kasuta mind just nii nagu heaks arvad!“

Paulus oli seal oma üürimajas, kuid samas täiega rahul sellega, kuhu Jumal oli ta asetanud. Ta kuulutas nii mitmel erimoel: „Siin ma olen Issand! Kasuta mind just nii nagu heaks arvad! Ma ei tea, mis on Su mõtted-plaanid, aga ma tean, et oled pannud mind siia. Seetõttu ka ei peata Su evangeeliumi levikut miski.“

Download PDF