AVAMATA MÕISTATUS | World Challenge

AVAMATA MÕISTATUS

David WilkersonDecember 2, 2015

Markuse 4:2 öeldakse meile, et Jeesus „õpetas neid palju tähendamissõnadega.“ Kujuta ette, mis juhtus enamuse nende rahvahulkadega, kes pärast seda koju läksid. Naabrid kogunesid kampas nende ümber, olles innukad saama teada, mida Jeesus oli rääkinud: „Mis sõnumit Ta jagas? Rääkige meile kõigest, mida teada saite!“ Need, kes olid Teda kuulnud, oleksid võinud ju ehk isegi Ta tähendamissõnu järgi rääkida, kuid nende sõnad oleksid olnud surnud, elutud, mõjutud ja elumuutva väeta.

Usun, et sama lugu sünnib ka tänapäeva koguduses. Sõna, mida paljudest kantslitest jagatakse, on vaid surnud kirjatäht, milles puudub Püha Vaimu ilmutus või vägi vabastada kuulajaid patust. Seejärel aga, kui rahvas koju läheb, kordavad vaid vähesed seda kuuldud sõna, milles puudub elu Vaim. Milline erinevus võrreldes jüngrite ja osade teistega, kes jäid endiselt Jeesuse järgijaiks! See seltskond esindab igat ühte, kes januneb Jumala Sõna järele ja teeb kõikvõimaliku, et saada osa nii Jeesusest kui Tema Sõnast. Nad kuuluvad kui sinna „Lõunamaa kuninganna punti“, olles sulased, kes tahavad kogeda Kristuse elumuutvat ilmutust.

Kuidas Jeesus nende püüetele vastab? Ta ütleb: „Teie kätte on antud Jumala riigi saladus, aga neile väljasolijaile ilmneb kõik tähendamissõnades.“ (Markuse 4:11) Ehk lühidalt öeldes – Kristus ilmutab oma saladusi vaid neile, kes janunevad Tema elumuutva tõe järele. Ta ütleb: „Kui tahate saada vastuseid oma suurtele küsimustele, otsige mind. Veetke aega koos minuga ja ma ilmutan teile oma Sõna ning tõde, mida teised ei näe.“

Aga kes need „väljasolijad“ (Markuse 4:11) on? Jeesus viitab siin neile suurtele rahvahulkadele, kes ei ole valmis ootama Tema palge ees. Nad pole valmis loobuma oma mugavustest ja tegema seda, mis tarvis, et treenida oma kõrva kuulma Tema häält. Jah, nad võivad küll regulaarselt kirikus käia ja otsida Issandat selleks, et too täidaks nende inimlikud vajadused, kuid nad pole huvitatud Tema hääle kuulmisest. Tema vabastav tõde jääb nende jaoks segaseks. See on nende jaoks avamata mõistatus. 

Download PDF