ÕNN JA RÕÕM ISSANDALT | World Challenge

ÕNN JA RÕÕM ISSANDALT

Gary WilkersonMarch 21, 2016

Kas Jumal tahab, et oleksime õnnelikud ja rõõmsad? See on üks üsna pinget tekitav küsimus paljude kristlaste jaoks. Kuid Piibli esimestest lehekülgedest kuni lõpuni välja, on selge, et see on mõeldud muutma meie elusid. Jah, Jumal tahab, et oleksime õnnelikud ja rõõmsad! See Tema igatsus on vägagi kindel ja Piiblile tuginev tõde. Iga kaasaja piiblitõlge räägib ikka ja jälle rõõmust.

Üks uuemaid piiblitõlkeid (ing k The Holman Christian Standard Bible) ütleb meile: „Õnnelikud on inimesed, kellele on tuttav rõõmus hõiskamine; Jahve, nad käivad Sinu ligiolu valguses.“ (Psalmid 89:16). „Ma pööran nende leinamise rõõmuks, lohutan neid ja muudan nende kurbuse õnnelikuks hõiskamises.“ (Jeremija 31:13).

Üks teine väga levinud piiblitõlge ütleb: „Ja vaata! Ma muudan Jeruusalemma rõõmu paigaks.“ (Jesaja 65:18). Üks teine tõlge ütleb: „Issanda poolt lunastatud pöörduvad tagasi…ja igavene rõõm on nende peade kohal kui kroon.“ (Jesaja 35:10). Järgmine salm viitab aga hetke põlvkonna haiglasele olekule: „Sa ei ole teeninud Issandat, oma Jumalat, rõõmuga ja heast südamest kõige külluse eest.“ (5 Moosese 28:47) 

Vajad sa üht rõõmustuse sõna Uuest Testamendist? „Kuigi te pole kunagi Kristust näinud, armastate te Teda ikkagi…Olete ülevoolavalt rõõmsad ja õnnelikud Tema kiitusest, suutes vaevu väljendada seda oma sõnades.“ (1 Peetruse 1:8, laiendatud tõlge). Leidsin Piiblist ühtekokku 2700 viidet õnnele, rõõmule, rõõmustamisele, hõiskamisele ja isegi naudingule. Iga emotsioon neist muudab me elu koos Kristusega imeliseks seikluseks.

Kuid kas rõõmu on võimalik ka taastada, kui pole seda enam ammu kogenud? Kuis on üldse võimalik olla rõõmus ja õnnelik, kui koged füüsilist valu, kui hing on haige või su pere on lagunenud? Las ma öelda sulle midagi:

  1. Usu, et Jumal soovib sulle õnne ja rõõmu! Piibel ise kinnitab, et see on Jumala tahe su suhtes 
  2. Usun, et õnn ja rõõm, mida Jumal sulle kingib, on reaalsus ja mitte vaid soovunelm
  3. Uuenda oma meeli selle teema osas läbi Jumala Sõna. Ära lase hingevaenlasel röövida seda tõde
Download PDF