SAATANA „ARMASTUSE LÕKS“ | World Challenge

SAATANA „ARMASTUSE LÕKS“

David WilkersonJuly 15, 2015

Ajal, mil Saatana ühtse maailma kogudus lõpuks oma sõnumi üle maailma lendu laseb, saavad miljonid leiged kristlased petetud. Nad arutlevad endamisi: „See ühtse koguduse mõte ja liit on ju täitsa OK? Selle juhid räägivad nii palju Jeesusest ja kui keegi räägib juba nii palju Jeesusest, siis järelikult on ka ta kristlik usk õigetel alustel.“ Kuid taoline mõtteviis on nii kaugel tõest, kui veel olla annab. Saatana saatanliku ühtse liidu peamine mantra ongi: „Jeesus, Jeesus, Jeesus.“ Tänapäeva evangeelsed juhidki küsivad juba: „Miks ei võiks kõik usulised rühmitused olla üks Jeesuses? Tunnistavad ju juudidki Jeesust kui prohvetit. Moslemid näevad Teda kui head inimest ja võrratut õpetajat. Isegi sikhid ja hindud austavad Jeesust.“

Las ma peatuda siin samas ja teha midagi väga selgeks: ma olen ütlemata tänulik rahvusliku ühtsuse eest, mis tuli ilmsiks läbi 11.septembri, 2001 tragöödia Ameerikas. Olen tänulik, et erineva usulise taustaga ameeriklased seisid kui üks rahvas õlg õla kõrval ja mu palve oli, et see ühtsus võiks jääda püsima veel pikkadeks aegadeks peale me leina. Kuid see religioonide ühtsus, mis meid alles ees ootab, kätkeb endas midagi nii palju erinevamat! See, mida näen tulevikus sündimas, hõlmab endas Jeesuse prohveteeringut: „Paljud ütlevad mulle tol päeval: „Issand, Issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid?” (Matteuse 7:22).

Pea enamus religioone praktiseerib kurjade vaimude välja ajamist ja teatud kogudused kuulutavad ka oma suurest edust selles vallas. Kuid paljud kogudused ajavad välja kurje vaime, jagavad õpetust ja teevad oma häid tegusid hoopis erineva Jeesuse nimel. Ja nagu Jeesus nende kohta ütleb – nad ütlevad kohtumõistmise päeval: „Issand, me tegime kõiki neid asju Sinu nimel. Me oleme ju Jeesuse rahvas.“ Kuid Issand vastab neile: „Ma ei ole teid kunagi tundnud, minge ära minu juurest, te ülekohtutegijad!“ (Matteuse 7:23). Jeesus ütleb neile: „Ma ei tunne teid ja kohe kindlasti ei tunne teie mind. Ma olin elava Jumala Poeg, kuid te kuulutasite kõigile, et ma olin kõigest inimene. Te püüdsite kõrvaldada väe mu evangeeliumist, mistõttu teil oli vale Jeesus. Seetõttu taganege minust, sest teil pole mingit õigust minu Kuningriigile!“

Download PDF