„KUHU, ISSAND?“ | World Challenge

„KUHU, ISSAND?“

Claude HoudeSeptember 26, 2015

Aabraham esitas sõnakuulelikkuse ja usalduse märgiks altari, teadmata, kuhu ta pidi minema. Me kõigi elus tuleb ette hetki, kus ahastus südames küsime: „Kuhu, Issand?“ Peame langetama otsuse, kuid meil puudub selge nägemus, mida või kuidas. Usklike „kuhu?“ võib olla seotud nende karjääriga, õpingutega, küsimusega, kuhu minna õppima, kuhu kolida, millisesse kogudusse minna, kuhu pöörduda peale tragöödiat või haigust? Kõigi nende „kuhu?“ küsimuste keskel peame meiegi ehitama kindluse ja usalduse altari, kus usaldada kõik oma Issanda hooleks. Usk, mis ehitab altari ajal, kui me ei tea, kuhu minna, ei valmista kunagi pettumust. Sest Jumal õnnistab, varustab ja kaitseb meid, mil kasvame oma usus ja usalduses Tema vastu. Ka Aabraham ehitas usualtari, teadmata Jumala vastuseid küsimustele „kuidas, mida ja miks?“

„Usus oli Aabraham kuulekas, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama pärandiks, ja ta läks välja, teadmata, kuhu ta läheb. Usus ta asus elama tõotatud maale otsekui võõrsile…Seepärast ka sündis sellest ühestainsast, pealegi mehejõu kaotanud mehest hulga poolest nii palju järglasi nagu tähti taevas ja nagu liiva mere rannal, mida ei saa ära lugeda.“ (Heebrealastele 11:8-9 ja 12). Neis paaris salmis on nii palju sisu ja vaimset kaalu. Aabrahami proovilepanek seisnes ootamises – ta ei teadnud Jumala „millal“ kohta midagi. Tundus nagu Jumala tõotuse täitumine näis alati edasi lükkuvat ja see hakkas tasapisi kui haihtuma, samas kui Everesti mäe suurused kahtlused ja uskmatus hakkasid võtma võimust.

Aabraham jõudis paika, kus tal polnud vähimatki aimu, kuidas Jumal peaks oma tõotuse täide viima. Ülaltoodud salmides annab Heebrea kirja autor mõista Jumala tõotusest Aabrahamile, et tal saab olema poeg. Saara ja Aabrahami jaoks oli seda alati olnud raske uskuda, kuid nüüd seisid nad silmitsi täiesti lõputu võimatuste ookeaniga. See oli olukord, kus nende ainukeseks võimaluseks oli „taasehitada“ usus altar, et võtta vastu midagi Jumalalt.

Aabraham oli kogu oma elu võidelnud uskmatusega. Ja nii nagu sina ja mina, leidis temagi end sageli silmitsi tuliste usulahingutega, hing lõhki meeleheitest ja kõigi usklike lõpututest küsimustest: „Millal? Kuidas? Miks? Kuhu, Jumal?“

 

Claude Houde on Eglise Nouvelle Vie (Uue Elu Koguduse) juhtivpastor Montrealis, Kanadas. Pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel. Uue Elu Kogudus on kasvanud tema juhtimise all käputäiest inimestest enam kui 3500 liikmeliseks, olles üks väheseid edukaid protestantlikke kogudusi Kanadas.

 

Download PDF