PATRZ JAK WRÓG UCIEKA | World Challenge

PATRZ JAK WRÓG UCIEKA

David WilkersonMay 5, 2015

„Gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd” (Iz 44:3).

Czy Pan przyniósł ci Jego Słowo gaszące pragnienie? Czy przyszedł do ciebie w twoich okresach suszy i zalał cię Swoim Duchem? Czy pijesz czystą wodę Jego Słowa?

Jeżeli tak, to jesteś gotów otrzymać następną obietnicę: „Wyleję mojego Ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle, aby się rozkrzewiły jak trawa między wodami, jak topole nad ruczajami” (w. 3-4)

Może wiesz, że wierzby rosną szybko i rozrastają się szeroko. Często widzimy je rosnące nad potokami lub zbiornikami wody. Bóg tu mówi, „Ponieważ jesteś Moim wybranym, Ja wyleję Mojego Ducha na twoje dzieci. Ja spowoduję, że wyrosną wysokie i silne w Panu.”

Kiedy czytasz i powtarzasz te wersety, zachęcam do wstawiania tam imion twoich dzieci, które nie chodzą z Panem. Chwyć się obietnic Bożych i módl się, „Panie, obiecałeś, że wylejesz Twojego Ducha na moje dziecko. Teraz błogosław mojego syna [wstaw tam imię twojego syna]. Wylej Twojego Ducha na moją córkę, [wstaw jej imię]. Spowoduj w nich pragnienie Twojej żywej wody i nawrócenia do Ciebie.”

Wreszcie, Bóg mówi, że twoje dzieci będą świadczyć, „Ja należę do Pana” (w. 5). Co za wspaniała obietnica!

Ale te obietnice nie są dla wszystkich, którzy tylko mówią, „Należę do Chrystusa.” One są tylko dla głodnych i pragnących rodziców – tych, którzy codziennie piją z Bożego Słowa, regularnie się modlą i proszą Ducha, by wylewał na nich Jego moc i obecność.

Jeżeli to opisuje ciebie, to zaufaj Bożym obietnicom – wszystkim! Weź je jak swoje i trzymaj Pana za słowo w twoich modlitwach wstawienniczych. Potem zanurzaj twoją rodzinę w modlitwie i zobacz, jak wróg ucieka.
 

Download PDF