NÄE, KUIDAS HINGEVAENLANE PÕGENEB | World Challenge

NÄE, KUIDAS HINGEVAENLANE PÕGENEB

David WilkersonMay 5, 2015

„Sest ma valan janusele vett ja kuivale voogusid…“ (Jesaja 44:3).

Kas Jumal on toonud sulle oma janu kustutavat Sõna? On Ta tulnud su juurde keset su kõige põuasemaid aegu ja ujutanud sind üle oma Vainuga? Ammutad sa Tema Sõna puhast vett? Kui nii, siis oled ka valmis kuulutama enese omaks samas salmis peituvat teist lepingulist tõotust: „Ma valan sinu soo peale oma Vaimu ja su järglaste peale oma õnnistuse, et nad võrsuksid kui roogude vahel, otsekui remmelgad veeojade ääres.“ (Jesaja 44:3-4). Nagu sa ehk tead, kasvavad pajud ehk remmelgad kiiresti, kõrgeks ja laiaks. Võid neid sageli leida veeojade ja veekogude äärest. Jumal ütleb selles salmis: „Kuna sa oled minu väljavalitu, valan ma oma Vaimu ka sinu laste peale, lastes neil kasvada pikaks ja tugevaks Issandas.“

Kui sa loed neid salme, siis ma julgustan sind täitma need salmid oma laste nimedega, kes ei järgi veel Jumalat. Kuuluta iseendale Jumala poolt antud lubadust, paludes: „Issand, Sa ütlesid, et valad oma Vaimu mu lapse peale. Õnnista siis palun mu poega (lisa siia oma poja nimi). Vala välja oma Vaim mu tütre (pane siia tütre nimi) üle. Tekita neis mõlemas janu sinu elava vee järele ja pane nad pöörduma iseenese poole.“

Lõpuks aga ütleb Jumal, et su lapsed kuulutavad end „Issanda omaks“ (vt salm 5). Milline imeline tõotus!

Samas aga ei kuulu need tõotused päris igaühele, kes ütlevad vaid mööda minnes: „Ma olen Kristuse oma.“ Need tõotused kuuluvad neile vanemaile, kes on näljased ja janused Jumala järele. Kes ammutavad igapäevaselt Jumala Sõnast, palvetavad regulaarselt ja paluvad, et Jumala Vaim täidaks neid oma väe ja ligioluga. Kui kõik see iseloomustab ka sind, võid loota Jumala tõotustele. Kõigile neist! Kuuluta need enese omaks ja palu nende pärast Issanda ees. Seejärel aga külva oma pere palvetega üle ja näe, kuidas hingevaenlane põgeneb.
 

Download PDF