OCZYWISTA NIEMOŻLIWOŚĆ | World Challenge

OCZYWISTA NIEMOŻLIWOŚĆ

David WilkersonSeptember 18, 2015

Kadesz - Barnea jest miejscem oczywistej niemożliwości. Sama nazwa pochodzi z Hebrajskiego słowa oznaczającego „uciekający, włóczęga, błąkający się.” Krótko mówiąc, jeżeli podejmujecie złe decyzje tutaj, to będziecie błąkać się po pustyni całe życie.

Wielu chrześcijan jest teraz w takim miejscu. Bóg dał im Swoje obietnice przymierza. Dał im wspaniałe historie z Nim, czynił wiele cudów wybawienia. Ale przyszedł do nich diabeł z kłamstwami i wmawiał im, że im się nie uda. Przekonał ich, że nie są wystarczająco dobrzy, że Bóg się nadal na nich gniewa z powodu grzechów ich przeszłości i że nigdy im nie przebaczy.

Powiedz mi: czy zacząłeś przyjmować takie kłamstwa? Czy myślisz, że Bóg zawiedzie cię w twoim kryzysie? Jeżeli tak, to w jakimś punkcie twojej drogi przestałeś brać Boga za Słowo. Nie postępowałeś zgodnie z Jego poleceniem i to, co było prawdą w odniesieniu do Izraela, stało się prawdą dla ciebie: test jaki napotykasz w Kadesz-Barnea będzie wyznaczał kierunek reszty twoich lat.

Tak jak Izrael, byłeś przenoszony przez Boga na strasznej pustyni. Kiedy spoglądasz wstecz, możesz sobie przypomnieć te straszne rzeczy, jakie napotykałeś i bolesne upadki, jakie znosiłeś. Przechodziłeś przez doświadczenia, w których wydawało ci się, że nigdy się z nich nie wydostaniesz. Ale Bóg był wierny w każdym takim doświadczeniu. Za każdym razem z miłością wyciągał rękę i podnosił cię. Teraz możesz powiedzieć, „Bóg mnie nigdy nie zawiódł. Dzisiaj stoję tu dzięki Jego łasce. To prawda, że Bóg nosił mnie na Swoich ramionach tak, jak ojciec nosi swoje dziecko.”

Ponad to, Bóg ciebie wyprowadził, żeby cię wprowadzić. Przed tobą jest Ziemia Obiecana tak, jak to było dla Izraela: „Dlatego pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego” (Hebr. 4:9).Pan ciebie zbawił, aby cię doprowadzić do miejsca odpocznienia. Czym jest to odpocznienie? Jest to miejsce niezachwianej wiary i ufności w Panu. Jest to miejsce zaufania Jego obietnicom, zaufania, że On ciebie przeprowadzi przez najtrudniejsze czasy.

Ale żeby dojść do tego miejsca odpocznienia, musisz najpierw przejść przez Kadesz – Barnea. Kiedy tam jesteś, stajesz twarzą w twarz z bardzo intensywną walką, przekraczającą wszystko co przeżywałeś dotąd. Są tam nieprzyjaciele, wysokie mury, rzeczy, które wyglądają na całkowicie niemożliwe. I musisz położyć absolutną ufność w Bogu, że ciebie przeprowadzi.
 

Download PDF