MAMY RADOŚĆ DZIĘKI JEZUSOWI | World Challenge

MAMY RADOŚĆ DZIĘKI JEZUSOWI

David Wilkerson (1931-2011)June 6, 2018

Psalmista pisze o chwalebnym sekrecie radowania się pełnym, radosnym życiem: „Błogosławiony lud, który umie się radować i chodzi w światłości oblicza twego, Panie” (Psalm 89:16). Hebrajskie znaczenie tego wersetu sugeruje, „Ci, którzy mają objawienie radosnego dźwięku, będą się budzić każdego rana z pokojem, siłą i szczęściem. Ich życie będzie wypełnione radością porannego słońca.”

Krótko mówiąc, psalmista mówi nam, „Jest taki radosny dźwięk, który ma tak wielkie znaczenie, że jest on fundamentem zwycięskiego życia. Jeżeli znasz i rozumiesz ten dźwięk, będziesz przemieniany z chwały w chwałę.

„Wszyscy, którzy znają znaczenie tego radosnego dźwięku, stają się spokojni i nie boją się. Idą przez życie z ciągle wzrastającym odczuciem bezpieczeństwa. Są w stanie zwyciężać nawet wtedy, kiedy są przesiewani przez szatana. Ich serca są niewzruszone i mają pokój – ponieważ Duch Św

ięty im objawił znaczenie radosnego dźwięku!”

A więc co jest tym radosnym dźwiękiem? Jest to dźwięk Roku Jubileuszowego! Zajęłoby to zbyt wiele czasu, żeby wyjaśnić historię Żydowskich Świąt Jubileuszu, ale jest to zapisane w 3 Mojżeszowej 25 i jest to ekscytujące, uwalniające studium na temat Bożych obietnic, zaopatrzenia i błogosławieństwa.

Prorok Izajasz ogłaszał, że Jezus Chrystus jest naszym Jubileuszem. Pisze tak, „[Pan] posłał mnie... abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie,  abym ogłosił rok łaski Pana” (Izajasza 61:1-2).

Izajasz używa tu języka Jubileuszu: „Niech brzmią trąby, ogłaszając radosny rok wolności, jaki nam dał nasz Zbawiciel.” To był ten radosny dźwięk – ogłaszający dla ludzi: „Ja dla was wszystko zabezpieczyłem – żebyście wyszli z więzienia, zostali przywróceni do swoich rodzin i mieli wszystko, czego potrzebujecie do owocnego życia. Jesteście wolni, żeby żyć bez strachu przed wrogiem. Wejdźcie teraz do Mojej radości!”

Download PDF