Body

Dutch Devotionals

Hoe herken je de wedergeboorte?

Jim Cymbala

Als een baby is geboren, dan is hij meestal aan het schreeuwen of huilen. Een nieuwgeboren heeft behoefte aan zijn moeder’s melk en als het zich oncomfortabel voelt zal het nog harder huilen. Dit zijn geen signalen van ernstige moeilijkheden. Verpleegsters maken zich geen zorgen als de baby hongerig is, huilt, verschoond wil worden of behoefte voelt naar zijn moeder. Dit zijn signalen van gezondheid. Als de baby niet schreeuwt, niet hongerig is, niet zijn moeder wil en alleen maar daar still ligt, dan roepen ze dokters en experts omdat er iets verkeerd is.

ONTTRONEN VAN ONZE GROOTSTE AFGOD

David Wilkerson (1931-2011)

De gemeente zoals we die vandaag kennen, begon met bekering. Toen Petrus het kruis predikte met Pinksteren kwamen duizenden tot Christus. Deze nieuwe gemeente was opgebouwd uit één lichaam, bestaande uit alle rassen, gevuld met liefde voor elkaar. Hun gemeenschappelijke leven was gemarkeerd door evangelisatie, een geest van opoffering en zelfs martelaarschap.

Het wonderbaarlijke begin weerspiegelt God’s woorden over Israël: “Ik heb je geplant als een nobele wijnstok, een zaad van de hoogste kwaliteit.” De rest van dat vers beschrijft wat er vaak gebeurt met zulk werk. “

WANDELEND ALS DIENSTKNECHTEN IN HET LEVEN

Jim Cymbala

Ik ben onder mensen geweest die de gaven hadden van gezondmakingen en profeteren en wonderen zodat ze beroemd konden zijn, zodat ze uitgenodigd konden worden op diverse evenementen (plaatsen)  en een mooi honorarium konden ontvangen. En het ging niet om het eren van God. Het ging niet om andere mensen te dienen, en hun groei en geestelijke opbouwing.

GOD GAF ME EEN ONVERWACHTE BOODSCHAP

David Wilkerson (1931-2011)

Op een avond tijdens een gebeds-bijeenkomst zei God me iets over onze gemeente dat ik niet verwachtte te horen. De Heer fluisterde naar me: “Deze kerk heeft schok-behandeling nodig! Te veel zijn gegroeid tot tevreden te zijn en zelfgenoegzaam. Jullie voelen je veilig en beschermd tegen alle winden en golven van valse doctrines die over het land vegen, maar jullie zijn niet voorbereid voor wat er zal komen!”

HET ONTBREKENDE INGREDIENT

Jim Cymbala

Er was een jaar dat we een “outreach” evenement organiseerden met Pasen. We hadden drie diensten en er stonden lange rijen rond het gebouw; het was een lange dag. Na afloop zit ik op de rand van het podium bij de preekstoel, en mensen worden (geestelijk) bediend bij het altaar. Ik kijk omhoog en zie deze vent met zijn pet in zijn handen, hij ziet er slecht uit. Hij leek 50, maar zijn feitelijke leeftijd was 32. Hij geeft me een schaapachtige blik van :”Kan ik bij je komen?”.

Vul de tank tot hij vol is

Gary Wilkerson

Jaren geleden had ik een ernstige verwonding aan mijn rug. Ik ging vaak grotere afstanden fietsen, maar na de blessure was ik niet in staat om te bewegen zoals ik gewend was. Ik kwam waarschijnlijk 12-14 kilogram aan. Toen begon ik met activiteiten om mijn gezondheid te herstellen, met oefeningen en goed te eten. Het is een serieus probleem dat ik groente haat. Ik vind het  afschrikwekkend, maar ik probeer toch mijn groenvoer binnen te krijgen.

VERBORGEN GOUD OP ONS LAND

David Wilkerson (1931-2011)

“Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid [behoort], geschonken heeft, door de kennis van Degene, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd; Hem, die ons riep tot glorie en deugdzaamheid.” (2 Petrus 1:3, Statenvertaling).

IN HET GEZICHTSVELD VAN GESLOTEN DEUREN

David Wilkerson (1931-2011)

Ik schrijf jullie vandaag vandaag over God die gesloten deuren opent. Er is iemand die deze boodschap leest  en die meteen weet waar ik het over heb, omdat jij ook een of meer gesloten deuren voor je hebt. Daar is het,  recht voor je ogen, een deur die constant gesloten lijkt te zijn. Dat kan een serieus financieel probleem zijn, en je hebt gebeden dat de deur van een voorziening open zal gaan. Toch, alles wat je probeert lijkt te mislukken ; de deuren gaan simpelweg niet open.

EEN LES VAN DE VIJGENBOOM

David Wilkerson (1931-2011)

In de laatste dagen van Zijn bediening bracht Jezus tijd door met Zijn discipelen en bereidde hen voor om de pilaren van Zijn toekomstige Kerk te worden. Ze waren nog steeds ‘traag tot geloof’, mannen van klein geloof, en Jezus had hen soms voor hun ongeloof berispt. Hij zag dat er een belemmering in hun hart was die moest worden verwijderd, omdat dat ze nooit in de openbaring zouden komen die nodig was om de Kerk te leiden.

HIJ VERLAAT DE NEGENENNEGENTIG

David Wilkerson (1931-2011)

"Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt?" (Lukas 15:4). Jezus spreekt hier over een schaap dat in de schaapskooi is geweest. Het is duidelijk dat dit een lid van de kudde van Christus vertegenwoordigt, een kudde die goed is gevoed en geleid door een liefhebbende Herder. Toch was dit schaap verloren gegaan, dus de herder is erop uit gaan om het te zoeken.