Åbenbaringen af Guds Herlighed | World Challenge

Åbenbaringen af Guds Herlighed

David WilkersonDecember 30, 2013

Bibelen siger, det er muligt for alle troende at se Herrens herlighed. Faktisk siger Gud, at han vil åbenbare sin herlighed for alle, som søger det. Hvorfor er det vigtigt for os at se og forstå Herrens herlighed? Der er fordi åbenbaringen om hans herlighed skal udruste hans folk til at modstå stormene i deres liv. Ifølge Paulus er denne åbenbaring ”Nu overgiver jeg jer til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge og at give arven til alle dem, der er helliget. ” (Ap. Gern. 20, 32).

Men hvad er Guds herlighed egentlig? Det er ikke en fysisk manifestation, selvom nogle kristne tror det. Det er ikke en ekstatisk følelse, som kommer over dig, eller et overnaturligt lys som bryder frem. Enkelt sagt, så er Guds herlighed en åbenbaring af hans natur og hans egenskaber. Når Herren vælger at vise os sin herlighed, så er det en åbenbaring om hvordan han ønsker vi skal kende ham.

Da Herren sendte Moses for at udfri Israel, sagde han til ham. ”Gå og sig ”JEG ER” har sendt dig. Men vi fik ikke nogen forklaring på hvem ”JEG ER” er. (2. Mos. 33, 18). Moses havde en nagende hunger efter at vide, hvem den mægtige ”JEG ER” var, essensen af hans natur og karakter.

Gud svarede på Moses’ bøn. Han instruerede Moses om at skjule sig på en klippeafsats og vente på, at Herren skulle passere forbi. Da Moses ventede, så han ingen torden, lyn eller jordrystelse. I stedet kom Guds herlighed til ham i en enkel åbenbaring: ”Herren gik forbi ham og råbte: »Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Han bevarer troskab i tusind slægtled, tilgiver skyld og overtrædelse og synd; men han lader ikke den skyldige ustraffet; han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn.” (34, 6-7).

Ser du, når Gud åbenbarer sin herlighed for sit folk, så har det et formål. Og han tillod Moses at se hans herlighed, så han kunne blive forandret ved forståelsen af det. Det samme gør sig gældende for os i dag. Gud åbenbarer sin herlighed, så vi kan blive beroliget i vores daglige vandring.

Jesus Kristus er Guds udtrykte billede. Faderens karakter er gengivet i Sønnen. Da vores Herre kom i kødet, var det en fuld åbenbarelse af Guds natur – hans nåde, barmhjertighed, godhed og villighed til at tilgive. ”For i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod.” (Kol. 2, 9). ”Han er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede.” (Hebr. 1, 3).

Det er også sandt i dag for alle, som modtager en åbenbaring af Guds herlighed. Vi, som er i Kristus, skal forvandles til at udtrykke Guds kærlige, tilgivende og barmhjertige natur. Paulus sagde, Guds herlighed, har kraften til at forvandle indehaveren: ”Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er.” (2. Kor. 3, 18).

Paulus tilføjer, at vi skal blive ved med at søge denne åbenbaring af Guds herlighed til vi bliver rodfæstede i den: “At Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og I være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds fylde nås.” (Ef. 3, 17-19). Det han siger, er, ”Bliv ved med at søge Guds herlighed indtil åbenbaringen bryder frem i dig!”

Den første effekt af Guds herlighed er en forandring i vores forhold til ham.

Da Moses så Guds herlighed blive åbenbaret – hans vidunderlige natur og karakter – faldt han på sine knæ og tilbad ham. ”Straks kastede Moses sig til jorden.” (2. Mos. 34, 8). Moses var så berørt at det han så – hvor barmhjertig, tålmodig og kærlig Gud er overfor sine børn, selv dem som volder ham sorg – at han tilbad i ærefrygt.

Moses tilbad her, selvom han ikke var fuld af håb for Israel. Han vidste, at folket var på vej mod frafald. I selv samme stund havde de gemt små afguder af guld bagerst i deres telte, som de havde bragt med sig fra Egypten. Moses må have tænkt. ”Hvordan skal jeg kunne holde dette folk sammen? Hvornår slipper Guds tålmodighed med deres afgudsdyrkelse op?”

Men Herren havde ingen intention om at tilintetgøre sit folk. Dette var alt sammen en ”nåde-test” for Moses. Herren spurgte ham, ”Hvordan vil du repræsentere mig overfor folket? Som en hævngerrig Gud, som kun dømmer? Eller som nådig, langmodig og parat til af tilgive?”

Det var åbenbaringen af Guds herlighed! Og det beroligede Moses’ hjerte. ”Straks kastede Moses sig til jorden og sagde: »Herre, hvis jeg har fundet nåde for dine øjne, så gå med iblandt os, Herre, for nok er det et stivnakket folk, men du vil tilgive vor skyld og synd og beholde os som din ejendom.” (2. Mos. 34, 9).

Åbenbaringen af Guds herlig burde være kilden til al vores tilbedelse. Vi burde med jævne mellemrum gøre krav på hans herlighed og sige, ”Herre, jeg ved du er hellig og retfærdig, og at du ikke ser igennem fingrene med synd. Men jeg har også set din herlighed, derfor ved jeg, at du ikke er ude på at tilintetgøre mig.”

“Du fordømmer mig ikke i mine kampe. Jeg er faldet så ofte, at jeg burde være opgivet nu. Men du bliver ved med at vise mig hvor kærlig og langmodig du er overfor mig.”

Gennem mine år i tjenesten har jeg gennemlevet alvorlig tugtelse af Herren, som en stav mod ryggen. En af disse gange blev jeg frygteligt bagtalt. Efter en tid var jeg fysisk udmattet over denne uendelige kamp.
 

En dag ledte Gud mig til Jeremias’ bøn: “Tugt mig, Herre, men med måde, ikke i vrede, så du udsletter mig!” (Jer. 10, 24). Jeremias ord blev min daglige bøn gennem denne prøvelse. Jeg bad: ”Herre, tugt mig og døm mig, hvis du må. Men gør det ikke i vrede. Hvis jeg hører et vredt ord mere, vil det ødelægge mig.”

Hver gang jeg bad denne bøn, hørte jeg Herrens stemme hviske til mig: “David, hvis jeg vælger at korrigere dig, så er det fordi jeg elsker dig. Denne prøvelse handler overhovedet ikke om min dom. Jeg er nådig, kærlig, langmodig mod dig. Stå nu stille og se min herlighed.”

Kundskaben om hans herlighed – hans natur og karakter – bar mig til et sted med fuldstændig hvile. Faktisk er det sådan, at når vi har denne åbenbaring af Guds herlighed, behøver vi aldrig mere frygte, at han vil tugte os i vrede. Herren holder sin tugtende stav i en kærlig hånd, og hvis han disciplinerer os, gør han det i dyb medfølelse. Min ven, alle som tilbeder Gud i sandhed kan gøre krav på hans løfters velsignelser. De ser hans herlighed i hans kærlighed til dem, og de griber denne herlighed til at bilægge deres bekymrede sjæle.

En anden effekt af at se Guds herlighed er en ændret udstråling.

”Og hver gang israelitterne så Moses' ansigt, så de, at det strålede fra hans ansigt; Moses tog da sløret for sit ansigt, indtil han igen skulle ind og tale med Herren.” (2. Mos. 34, 35). En persons udstråling, er det ydre udtryk for deres hjertes indhold. I dette vers reflekterer Moses’ ansigt ganske enkelt Herrens herlighed i hans sjæl.

Du kan sole dig i Herrens herlighed alt det du vil, men det er en helt anden sag at få hans herlighed åbenbaret i dig. Paulus sagde, ”Men da Gud, der havde udset mig fra moders liv og kaldet mig ved sin nåde, besluttede at åbenbare sin søn for mig, for at jeg skulle forkynde evangeliet om ham blandt hedningerne.” (Gal. 1, 15-16).”

Åbenbaringen Moses fik, var herlig, men det forsvandt igen. Det strålende ansigt og hjerte var resultatet af at have fået et glimt af Guds natur. Så meget, at da israelitterne så ham, vidste de, at han havde haft en overnaturlig oplevelse.

I dag har vi noget, som er langt herligere end det Moses havde. Vi kan faktisk røre ved Guds Herlighed. ”Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vore øjne, det, som vi betragtede og vore hænder rørte ved: livets ord.” (1. Johs. 1,1). Johannes siger her, ”Gud har åbenbaret hele sin herlighed for os i Kristus. Vi så hans herlighed legemliggjort i en person. Og vi talte med ham og rørte ved ham.”

I dag ser vi ikke alene Guds herlighed i sin fylde I Kristus; den bor også i os – og den skinner fra vore hjerter: ”Thi Gud, der sagde: »Af mørke skal lys skinne frem,« han har ladet det skinne i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt.” (2. Kor. 4, 6).

”For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker.” (Titus 2, 11). Hvad er den nåde? Det er Jesus Kristus, fyldt af nåde, miskundhed og kærlighed. ” (den) Opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden.” (2, 12). Paulus siger, ”Den nåde, som bor i os, er åbenbaringen af Kristi godhed. Hvis du vil være i ham, vil hans åbenbaring lære dig hvordan du lever et helligt liv. Den vil lære dig nåde, barmhjertighed, ømhed og tilgivelse.”

En tredje effekt af at se Guds herlighed, er en forandring i vores forhold til andre.

Når vi først modtager denne åbenbaring af Guds herlighed, kan vi ikke fortsætte med at behandle andre, som vi plejer at gøre. Paulus advarer, ”Al forbitrelse og hidsighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt, ja, al ondskab; men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.” (Ef. 4, 31-32).

Gud siger gennem Paulus, “Du har set min herlighed og du kender min natur – at jeg er nådig, tålmodig og parat til at tilgive. Jeg ønsker, at du skal udtrykke for andre hvem JEG ER.”

Når Jesus siger, “vær barmhjertige overfor hverandre, som Gud har været barmhjertig overfor dig,” så er ordet ”barmhjertig” fra det græske ord misericordia. Meningen er, at tage en andens ulykke til hjerte med intentionen om at give ham trøst og lettelse. At være barmhjertig betyder at tage en andens smerte på sig. Det inkluderer dem, som har smertet os.

Det er det vores Herre gør for os. Hvor mange gange har Jesus taget din ulykke, som var forårsaget af synd, på sig, og givet dig trøst og tilgivelse tilbage? Hvor ofte har han visket dine tårer bort og talt trøstende til dig gennem sit Ord? Han gør det for os igen og igen.

Jeg spørger dig: Hvorfor kan vi ikke finde ud af at påtage os den ulykke og smerte hos en, som vi ved, har det skidt? Ordet ”barmhjertighed” betyder, at blive berørt er andres ulykke og beslutte at gøre noget ved det.”

Hvis du har haft en åbenbaring af Guds herlighed, ved du hvad det betyder at mærke hans kærlighed, nåde og tilgivelse. Og du bliver forandret af den herlighed. Jesus siger, ”Tag den herlighed og lad den skinne, så verden omkring dig kan se dem. Tiden er inde til at handle i kærlighed, som din Herre har gjort det for dig! Amen!

 

Download PDF

DAILY ENCOURAGEMENT IN YOUR INBOX

Sign up now to receive our Daily Devotional or E-newsletter.

SUBSCRIBE