Tilgivelsens livsændrende kraft | World Challenge

Tilgivelsens livsændrende kraft

David Wilkerson (1931-2011)January 21, 2021

Tilgivelse er ikke kun en engangsforeteelse. Det er en måde at leve på, som bringer os ind i alle Kristi velsignelser. ”Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige.” (Mat. 5: 44-45).

Ifølge Jesus, er tilgivelse ikke et spørgsmål og at vælge og vrage hvem du vil tilgive. Vi kan ikke sige, “du har såret mig for meget, så jeg vil ikke tilgive dig.” Kristus fortæller os, “Hvis I elsker dem, som elsker jer, hvad særligt er der så ved det? Gør ikke tolderne det samme?” (5:46).

Det er uden betydning, hvad vores fortrædelighed består af. Hvis vi holder fast i den, vil det bringe bitterhed, som forgifter alle aspekter af vores liv. Utilgivenhed medfører åndelig hungersnød, svaghed og mistet tro; som ikke kun påvirker vores liv, men også alle dem, som er omkring os.

Gennem de seneste 50 år af min tjeneste har jeg set frygtelig fortvivlelse hos dem, som ikke ville tilgive. Men jeg har også set den vidunderlige kraft som en tilgivende ånd har. Tilgivelse forandrer liv, og åbner himlens vinduer op på vid gab. Det fylder din kop med åndelig velsignelse helt op til kanten med fred, glæde og hvile i Helligånden. Jesu lære om dette emne er meget specifik, og hvis du ønsker at træde ind i denne velsignelse, så tag disse ord til dig.

“For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer.  Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. (Mat. 6:14-15). Tag ikke fejl. Gud købslår ikke med os her. Han siger ikke, “Fordi du har tilgivet andre, vil jeg også tilgive dig.” Vi kan aldrig fortjene Guds tilgivelse. Kun Kristi udgydte blod kan give tilgivelse for synd.

Kristus siger nærmere, “Fuld tilståelse af synd kræver, at du tilgiver andre. Hvis du holder din tilgivelse tilbage, så har du ikke fuldt ud tilstået alle dine synder. Sand anger indebærer omvendelse fra al vrede og korsfæstelse af al bitterhed mod andre. Mindre end dette er ikke omvendelse.”

Det går hånd i hånd med hans saligprisninger: ”Velsignede er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.” Hans pointe: Tilgiv andre, så du kan modtage velsignelserne og glæden som et barn af Gud. Da kan Gud udøse sin kærlighed. Og når du tilgiver, viser du Faderens natur til verden.

Download PDF