Helligåndens Ballademagere | World Challenge

Helligåndens Ballademagere

David Wilkerson (1931-2011)September 20, 2019

I dag er menigheden fyldt med tavse hellige, som ikke ønsker nogen form for bølgegang. Når alt kommer til alt, ønsker ingen ballade! Men nogle af disciplene var store ballademagere. Paulus og Silas vandrede i Åndens kraft og "gav" deres liv for Herren Jesus Kristus. (se Ap.G. 15:26). Ved en lejlighed konfronterede en Paulus en sandsigerske og kastede en ond ånd ud af hende, hvilket skabte oprør i hele byen. Pigens slaveejere slæbte dem hen på torvet til myndighederne, som piskede dem og satte dem i fængsel. (se Ap.G. 16:16-24).

Det må helt sikkert have set ud som om Satan havde vundet dette slag, men hele Guds kraft var med disse Helligåndens ballademagere. "Ved midnatstid sad Paulus og Silas og bad og sang lovsange til Gud, og fangerne lyttede. Pludselig kom der et kraftigt jordskælv, så fængslets grundmure rystedes; i det samme sprang alle døre op, og alles lænker faldt af." (Ap.G. 16:25-26). Et af resultaterne af dette var, at fængslets fangevogter faldt på sine knæ og græd, "Hvad skal jeg gøre for at blive frelst?" (16:30). Efter at have forladt fængslet, gik Paulus og Silas direkte til Lydias hus og opmuntrede deres brødre i Herren (se 16:40).

Paulus og Silas udfordrede frygtløst mørkets magter og et dødt, fordærvet religiøst system. "De …  nåede til Thessalonika, hvor jøderne havde en synagoge. Efter sædvane gik Paulus hen til dem, og tre sabbatter i træk førte han samtaler med dem ud fra Skrifterne. Han udlagde dem og forklarede, at Kristus måtte lide og stå op fra de døde, og sagde: »Denne Jesus, som jeg forkynder for jer, er Kristus.«" (17:1-3). I synagogen i Thessalonika havde de sikkert mødtes uforstyrret i årevis. De havde trofast udlagt Skriften, og virkede meget hellige udadtil. Da Paulus kom og prædikede evangeliet om Jesus Kristus på sabbatten tre uger i træk, skabte de uro i hele området.

Har du nogensinde ønsket, at du var mere ivrig i dit vidnesbyrd? Har Satan givet dig menneskefrygt? Bibelen siger, "Modstå djævelen, og han vil flygte fra dig." (Jak. 4:7). "Vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke." (Ef. 6:10). Må Paulus og Silas inspirere dig til at være frimodig i dit vidnesbyrd for Jesus.

Download PDF