Har Du Overgivet Dig Til Hans Autoritet? | World Challenge

Har Du Overgivet Dig Til Hans Autoritet?

David Wilkerson (1931-2011)April 22, 2020

"For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste." (Es. 9:6).

Esajas taler her om en vidunderlig Fredsfyrste, som kommer for at regere over et kongerige, som består af mennesker, der fuldstændig har overgivet sig til Fyrstens herredømme. Og Fyrsten selv vil give kærlig rådgivning til dem han har herredømmet over. Han vil vejlede dem i deres liv. Selvfølgelig er fyrsten, som Esajas omtaler her, Kristus. Hans kongerige er kommet. Det er i Guds folks hjerter. Og herredømmet over al skabelsen hviler på skuldrene af vores vidunderlige Frelser.

Esajas tilføjer, "Stort er herredømmet, freden uden ophør." (9:6). Fra nu og til evig tid vil Jesus regere over sit rige efter guddommelig orden. Det vil sige, hvis Kristus regerer med suveræn autoritet over sit kongerige, og vi er hans undersåtter, så må vore live blive ledet af ham. Hvad betyder det så, at være ledet af Jesus? At regere betyder "at lede, styre, kontrollere handlinger og adfærd hos dem, som er under autoritet." Kort sagt, vi må tillade Jesus at have kontrol over alt, vi gør. Han må lede og vejlede os dagligt, inklusive i vores tanker, ord og handlinger.

Jesus regerer suverænt i sit eget rige, som han har etableret i hjerterne hos sit folk. Han sagde, "Sandelig, Guds rige er indeni jer." (Luk. 17:21). Og det er i det rige, i vores hjerter – at Kristus regerer suverænt over sit folk, og vejleder os, helbreder os og styrer vores handlinger og adfærd.

Kan du helt ærligt sige, at Jesu ledelse bliver stærkere i dig for hver dag, der går? Bringer du din adfærd mere og mere under hans autoritet? Tillad din konge, Jesus, at lede dit liv gennem sit Ord, og du vil blive velsignet. Og dit liv vil fyldes med glæde!

Download PDF