Et mål af Guds herlige Ånd | World Challenge

Et mål af Guds herlige Ånd

David Wilkerson (1931-2011)May 12, 2020

"Og han sagde til dem: »Mærk jer, hvad I hører! Det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med, ja, I skal få i overmål.  For den, der har, til ham skal der gives; og den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har.« (Mark. 4:24-25).

Jesus vidste, at hans ord ville lyde mærkelige i ikke-åndelige ører, så han sagde, "Lad den, som har ører, høre." (4:23). Det han sagde, var, "Hvis jeres hjerte er åbent for Guds Ånd, så vil I kunne forstå, hvad jeg har at sige til jer." Jesus talte om Guds herlighed i vore liv ved Jesu manifesterede tilstedeværelse. Kort sagt, Herren måler sit herlige nærvær i forskellige mængder hvad enten det gælder menigheder eller enkeltpersoner.

Kun Jesus har givet Helligånden uden mål: "For han, som Gud har udsendt, taler Guds ord; Gud giver jo ikke Ånden efter mål." (Johs. 3:34). Herren har allerede givet hver af os et mål af hans Ånd. Paulus skriver, "Hver enkelt af os har fået nåden givet som gave tilmålt af Kristus." (Ef. 4:7). Og "I kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer: Hav ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, enhver efter det mål af tro, som Gud har givet ham." (Rom. 12:3).

Hvad er Guds formål med at udmåle sin Ånd, sin herlighed og sit nærvær til os i forskellige mængder? Han har et enkelt formål, og det er at, "…. vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde." (Ef. 4:13).

Kald på Jesus i dag. Sig, "Jeg ønsker ikke at gå glip af, hvad du vil gøre i din menighed." Når du giver din Frelser mere af dig selv, vil du se beviser alle steder på hans nærvær, herlighed og kærlighed. Han har lovet, at udgyde sin Ånd over sit folk i disse sidste dage; han vil være trofast og komme til dig, og give dig mere af sig selv.

Download PDF