Guds storhed | World Challenge

Guds storhed

David WilkersonMay 9, 2011

Vores tjeneste har en opbyggelig hjemmeside som modtager budskaber fra kristne fra hele verden. Lige nu skriver de troende fra forskellige nationer det samme: Frygten tager overhånd.
Som det er profeteret i Skriften, så vil Gud ryste alt hvad der kan rystes. Det er svært at fatte alle de omvæltninger der sker i verden lige nu. Tænk på hvor mange områder mange nationer er i oprør:

  • Japan er blevet ramt af eftervirkningerne af et ødelæggende jordskælv. Landet rydder op selvom radioaktiv stråling spredes i atmosfæren.
  • Arabiske regimer vakler over hele Mellemøsten, hvor nation efter nation er i opstandelse. Israel iagttager disse forandringer med interesse, og spekulerer på om de arabiske regeringer vil forny deres antiisraelske følelser.
  • Økonomisk frygt fortsætter i land efter land. Grækenland befinder sig på randen af totalt kaos.

Midt i alt dette spreder frygten og uroen sig, og de kristne er ikke immune. Mange skriver, at de gennemgår deres livs storm. De beskriver finansiel krise, stress i familien og depression - og problemerne stopper ikke. Nogle er ramt mere end de før har oplevet at være det.
Aldrig i mine 58 år i tjeneste har jeg kendt så mange mennesker som er ramt af cancer. I min egen familie gennemgår min datter og mit barnebarn svære prøvelser lige nu. Nogle gange kommer vores største frygt gennem smerten hos dem som står os nærmest.
Mange af Guds folk græder, "Herre nu er det nok. Dit Ord lover udfrielse. Du sagde, at du ikke ville lade mig gå igennem mere end jeg kan bære uden at skabe en udvej for mig. Men hvor er udvejen? Hvor er din storhed nu midt i min største prøvelse?"
I vanskelige tider som disse kommer fjenden strømmende ind.
Når vi står overfor svære prøvelser og vanskeligheder, arbejder djævelen til egen fordel.
Skriften beskriver ham som en strøm af frygt som hvirvler os rundt i bølgerne. Disse dæmoniske strømme har endda en stemme: "Herre, strømmene løfter, strømmene løfter deres røst, strømmene løfter deres brøl." (Salme 93, 3).
Har du bemærket, at problemer og trængsler ofte kommer i bølger? Netop som du har kæmpet dig gennem et problem så overtager det næste. Apostlen Johannes taler for mange i dag som bliver opslugt af en stresstilstand: "Men slangen spyede en hel flod af vand ud af sin mund efter kvinden, for at hun skulle rives med af floden." (Åb. 12, 15).
Men Gud svarer stemmen fra hver dæmonisk strøm: "Men mere end de vældige vandes buldren, mere end havets mægtige brændinger er Herren mægtig i det høje." (Salme 93, 4 - min fremhævelse). Gud taler ganske enkelt højere end nogen strøm vi står overfor. Hans storhed overgår selv vores største prøvelse.
David greb fat i den sandhed og bad i tro: "Lad ikke strømmen skylle sammen over mig, lad ikke dybet opsluge mig, lad ikke brønden lukke sig over mig!" (Salme 69, 16). Det er ikke usædvanligt, selv for det mest gudfrygtige menneske, at stå overfor problemer som rejser sig som en mur af vand. Ligesom David kan vi nedsænke os i Guds Ord og være trofaste i bøn og overgivet til Herren, og alligevel være overvældede af de rasende bølger af frygt.
Jeg har bedt Herren om et budskab som kan opbygge folks tro i denne stund.
Det ord jeg modtog fra Herren har styrket min egen tro. Jeg beder om, at det vil gøre det samme for dig. Jeg kan koge budskabet ned til en sætning: SE GUDS STORHED SOM ET ANKER FOR VORES SJÆLE.
Jeg er overbevist om, at menigheden behøver en ting lige nu: en voksende åbenbaring af Guds storhed. Så mange frygtsomme mennesker over hele verden vender sig til falske guder i deres overvældende frygt. Men Jesu efterfølgere skal kun mindes på den ene sande Gud. Vi må være helt overbeviste om hans kraft, magt og storhed på vore vegne.
Som de nylige globale begivenheder hobede sig op, blev jeg mindet om en bog, som vi udgav for ti år siden, som hed Triumf Gennem Tragedie ( eng.: Triumph Through Tragedy.) I den bog delte kristne deres vidnesbyrd med andre om den hjælp de havde fået af Gud i deres sværeste trængsler. I hver beretning havde fortælleren fået håb i åbenbaringen om Guds storhed.
Tre ting blev klare for mig gennem disse menneskers beretninger:
1. Gennem en hver strøm af trængsler har Guds folk to valg.
Vores første valg i en stor trængsel er at iføre sig troen - at stole på vores kærlige himmelske Far uanset hvad der sker. Men det er ikke noget der sker af sig selv - det er et valg.
Sandheden er, at når vores smerte er allervoldsomst, skal vi vælge at råbe på Gud i tro.
Alle som har bidraget med en beretning til Triumf Gennem Tragedie har bevidnet, at de skulle foretage et valg. Og da de valgte tro, gav Gud dem en fornyet nærhed med Jesus. Men det skete da deres smertefulde prøvelse var allerværst. David beskrev sin værste stund således, "Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham, han frelste ham af alle hans trængsler." (Salme 34, 7).
Vores andet valg er at forblive i bekymring og frygt. Hvis vi tillader os selv at bekymre os om en ting i dag, så vil vi bekymre os om to ting i morgen. Kort sagt, så vil vores frygt bygge sig op som bølger af problemer som bliver ved med at komme ind over os. Hvis vores frygt ikke er holdt i skak, vil vores bekymrede sind fortsætte ned i en bundløs afgrund.
Vi må simpelthen være overbevist om, at vi er elsket af vores himmelske Far, uanset hvor frygtelige vores trængsler bliver. Vi hører måske frygtens stemmer i midt i bølgerne af problemer som rejser sig, men David har klart bevidnet: "Guds stemme kan høres over strømmene!"
2. Da strømmene kom oplevede de alle en "overstrålende tro".
Disse menneskers beretninger havde alle noget andet til fælles: "De havde alle kæmpet sig gennem en mørk nat i sjælen. Gennem årene er jeg blevet overbevist om, at dette er noget en hver trofast Kristi tjener oplever.
De beskrev alle en periode hvor alt syntes dækket af en mørk sky og hvor Gud var tavs. De gjorde alt hvad de kendte til for at høre fra himlen, men mørket fortsatte.
Det er netop for sådanne tider, at Skriften siger, at vi skal kende og tro på den kærlighed Gud har til os. Når vores verden vælter, er vi mest sårbare overfor fjendens løgne. Satan vil forsøge at bruge vores krise til at bringe os ned i en afgrund af fortvivlelse. I sådanne tider skal vi være i stand til at trække på vores viden om Guds kærlighed til os.
I mine firs år på jorden har jeg haft mange prøvelser. Og dette er den ene sandhed, som har forankret mig gennem det hele: Gud elsker mig altid, gennem en hver trængsel i livet.
3. Tro er en befaling og Gud handler for dem som udøver den.
De vidnesbyrd, vi modtog, indeholdt også denne sandhed. I en hver situation hvor en troende handlede på Guds Ords sandhed, så kom Jesus til dette menneske. Og hans tjenende Ånd trøstede dem og fornyede deres styrke i deres mørke stund.
Selvfølgelig er det ikke nemt at udøve tro når vi lider. Ofte har vi simpelthen ikke styrken når smerten overvælder os. I sådanne stunder kan kristne give slip på Guds løfter.
C.H. Spurgeon, en af historiens største prædikanter, led af svær depression (I hans tid blev det kaldt melankoli.) Hvad var Spurgeons medicin? Han klyngede sig til Salmernes Bog.
Guds løfter var den eneste sande kilde til trøst for Spurgeon når hans verden synes at kollapse omkring ham. Når denne store prædikant ikke havde styrke til at læse salmerne selv, fik han nogen til at læse dem op for sig. Han vidste, at de ville give ham trøst og styrke, "Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord." (Rom. 10, 17).
"Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham." (Hebr. 11, 6). Jeg tror dette ord specielt er henvendt til troende som befinder sig i en prøvelse. Herren siger, "Jeg har en belønning til dig i din prøvelse. Grib fat i den! Jeg har en velsignet styrke til dig i denne stund, og jeg ønsker at du skal have den!"
Vi skal lade os gennemtrænge af Guds Ord - have hans løfter på sinde, stole på hans trofasthed og holde os til det der er sandt. Det er den eneste måde at stoppe strømmens dæmoniske stemme på.
Jo mere vi forstår og tror på Guds storhed, des mere vil vi være forberedt på dagene som kommer.
Jeg har arbejdet en del med dette emne og jeg ønsker at dele de sandheder, som er i Guds Ord med dig, som sådan har velsignet og opmuntret mig. De handler alle om hans storhed.
Der er ikke nogen som berømmer Guds storhed mere end David. Når han skrev sine salmer opbyggede David sin egen tro på en stadig større kundskab om Guds storhed. Tænk bare på disse berømte vers:
"Herren er stor og højt lovprist... sådan er Gud, vor Gud i al evighed, han skal lede os!" (Salme 48 2 og 15). "Hvilken gud er stor som Gud? Du er den Gud, der gør undere, du viste folkene din styrke." (Salme 77, 14-15).
"Ingen blandt guderne er som du, Herre, ingen gerninger er som dine... For du er stor, du gør undere, du alene er Gud." (86, 8 og 10).
Ifølge David stilner vores frygt af ved kundskaben om Guds storhed. Det er derfor han priser så mange sider af vores Herres storhed. Det skal opbygge vores tro.

  • David priser storheden i Guds kraft og undergerninger.

"For Herren er en stor Gud, en mægtig konge over alle guder. I hans hånd er jordens dybder, bjergenes tinder tilhører ham." (Salme 95, 3-4).
"Han, som alene gør store undere... Han skabte himlen med forstandighed... Han bredte jorden ud på vandet... Han skabte de store lys... solen til at herske om dagen... månen og stjernerne til at herske om natten." (136, 4-9).
For nylig så jeg en dokumentarudsendelse om stjernerne og galakserne. Astronomer fortæller os, at der ikke er millioner men milliarder af galakser i universet. De er utallige, og vores Gud har skabt dem alle. Faktisk kender han en hver stjerne og har navngivet dem alle: "Han bestemmer stjernernes tal og kalder dem alle ved navn." (147, 4).
Vi kan simpelthen ikke begribe de mange Guds undere. Hans storhed er uden for vores fatteevne!

  • David priser storheden i Guds helbredende kraft.

Gud har også skabt alle menneskehjerter. Og der er ingen anden kraft som virkelig kan helbrede vores hjerter. "Han læger dem, hvis hjerte er knust, og forbinder deres sår." (Salme 147, 3).
Herren forstår dybden af vores smerte mere end noget menneske kan: "Vor Herre er stor, mægtig i styrke, hans indsigt er uden mål." (147, 5). Kun Herren, som har skabt os, kender vores hjertes behov og kan føre os igennem vores største prøvelser.
• David priser storheden i Guds kraft over en hver strøm.
David minder os om Guds storhed selv midt i overvældende strømme. Vores nuværende strøm har måske hævet sine stemmer højt, men Gud hersker over alt det skabte. Han alene har kontrol.
David sætter ord på bønnerne fra dem som er overvældet af strømmene i deres sjæl: "Frels mig, Gud, for vandet når mig til halsen, jeg er sunket i bundløst dynd og kan ikke få fodfæste. Jeg er kommet ud på det dybe vand, strømmen skyller sammen over mig. Jeg er udmattet af at råbe, min strube er blevet hæs, mine øjne har stirret sig trætte af at vente på min Gud." (Salme 69, 1-4).
Men David har også givet os vores svar i hver en stor strøm: "Men mere end de vældige vandes buldren, mere end havets mægtige brændinger er Herren mægtig i det høje." (93, 4).
Lige nu stiger flodens vand for mange troende - i trængsler, prøvelser og svære problemer.
Men Gud har givet dette løfte: "Går du gennem vand, er jeg med dig, gennem floder, skyller de ikke sammen over dig; går du gennem ild, bliver du ikke forbrændt, flammen brænder dig ikke." (Esajas 43, 2).

  • David priser storheden i Guds nåde.

"Herren er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rig på troskab... Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham... Men Herrens troskab varer fra evighed til evighed mod dem, der frygter ham, og hans retfærdighed mod børnenes børn." (Salme 103, 8 og 11 og 17).
"For din godhed når helt op over himlen... lad din herlighed komme over hele jorden." (108, 4-5).
"Men jeg er som det grønne oliventræ i Guds hus, jeg stoler på Guds trofasthed for evigt og altid." (Salme 52, 10).

  • David priser storheden i Guds velsignelse af dem som stoler på ham.

"Hvor stor er dog din godhed, som du har gemt til dem, der frygter dig! Du viser den mod dem, der søger tilflugt hos dig, for alle menneskers øjne. Du skjuler dem hos dig, fjernt fra menneskers overgreb; du gemmer dem i din hytte, fjernt fra anklagende tunger." (Salme 31, 20-21).
Når David udbryder, "Åh, hvor stor er Guds godhed!" siger han, "Jeg er overvældet af al den godhed Gud har på lager." Han fejrer det umådeligt store lager af nåde og godhed som Gud har på lager til os. David siger, "Men jeg stoler på, at jeg skal se Herrens godhed i de levendes land." (27, 13).
Guds godhed og belønninger er ikke gemt på lageret til "en dag i himlen" - de er til hans folk nu i deres nuværende prøvelser.
Gud siger, at han vil belønne vores tro. Og han ønsker, at vi skal søge ham for de belønninger nu midt i vores krise. Leder du efter et tegn på håb for en oprørsk søn eller datter? Har du brug for at se bare en lille sprække i skydækket i din finansielle situation? Kald på Herren i tro; han vil komme til dig med trøst og styrke. Han ønsker at belønne dig med fornyet håb og give dig styrke i den strøm du befinder dig i nu. Hans stemme løfter sig op over enhver oversvømmelse!
Jeg efterlade dig med dette: Gud Ord gør det klart, at vi ikke skal bekymre os over verdens krise. Vi skal ikke bekymre os om økonomien. Han ønsker at fjerne alt stress omkring vore kære, vores familie, vores smerter og trængsler. Og han har givet os en årsag til denne trøst og forsikring: "Stor er vores Gud. Pris hans storhed!
Halleluja!

Download PDF