ZROZENÍ CÍRKVE | World Challenge

ZROZENÍ CÍRKVE

Jim CymbalaMarch 12, 2016

Křesťanská církev se zrodila skrze moc Ducha svatého. Když čteme knihu Skutků a novozákonní epištoly, vidíme obraz rané církve; vidíme, jakou ji Bůh chtěl mít. „Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se“ (Skutky 2:42).

Byla zde komunita věřících, kteří dobrovolně milovali Boží Slovo a vytrvale poslouchali učení apoštolů. Nikdo je nemusel nutit, ani na ně naléhat, aby milovali Slovo. Místo toho v nich Duch svatý Boží Slovo oživoval. Tentýž Duch, jenž psal Bibli, v nich stvořil hlad po tom, co řekl. Navzájem sdíleli hlubokou lásku, kterou Duch vložil do jejich srdcí. Též se stali smělými svědky pro Krista, naplněnými moudrostí, aniž je někdo učil. Jejich srdce byla plna Ducha svatého a prožívali překvapení, když Bůh konal věci, které nemohli předvídat.

Nejenže byl Duch svatý seslán na zem, On ale i jednal ve svých lidech a skrze své lidi – ukazoval svou moc, aby oslavil Krista. Raná církev zakoušela Jeho dotyk ve svých srdcích a životech. Kvůli nepřátelskému prostředí byli opakovaně vedeni zpět k Bohu pro čerstvý přísun Ducha svatého a byli dostatečně moudří na to, aby se poddali Jeho vedení. Je v našich životech stejný dotek Ducha svatého? A v našich církvích?

Občas bych rád věděl, jestli by raní křesťané rozpoznali naše křesťanství, kdyby dnes žili. Naše verze je nevýrazná, ve své podstatě téměř zcela intelektuální a postrádá moc Ducha svatého, jakou běžně zakoušela raná církev. Kolik ztrát jsme utrpěli, protože jsme neočekávali, že se Duch projeví tak, jak slíbil? Všechno, co čteme o církvi v Novém Zákoně je soustředěné na moc Ducha svatého konající v srdcích křesťanů. Mnozí z nás to, bohužel, nezakusili.

Věřím, že je načase, abychom se vrátili k takové víře, kterou vidíme v novozákonní církvi. Oni věřili Božímu Slovu; očekávali, že Duch vykoná veliké věci; a On se zjevil, jak slíbil.

Totéž učiní pro i dnes pro nás.

 

Jim Cymbala založil sbor s názvem "Brooklyn Tabernacle" (brooklynský svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.

Download PDF