ZAŽÍT BOŽÍ MOC | World Challenge

ZAŽÍT BOŽÍ MOC

Nicky CruzMarch 19, 2016

Nezáleží na tom, kolikrát zakusím Boží moc – pokaždé mě to znovu ohromí. Vždy budu stát plný úžasu nad tím, jak Pán dokáže přivést i to nejchladnější a nejtvrdší srdce k pokání. Nad tím, jak zvládne během okamžiku rozehnat satanovy síly, obnažit nejhlubší části srdce člověka a nechat ho padnout na kolena před křížem.

Nezáleží na tom, jak moc to vypadá, že satan vyhrává tuto válku – vím, že je jen otázkou času, než Hospodin zasáhne a převezme velení. Udeří na satana a zažene ho plného strachu do tmavého kouta.

Když jsem během naší evangelizační kampaně stál v New Yorku v Bronxu na pódiu, cítil jsem sílu Božího Ducha, jak na nás sestupuje a působí mezi námi, jak vane jako lehký severní větřík. Velice mě to posílilo. Připadal jsem si, jako bych mohl vzít všechny ďáblovy síly a poslat je zpět do pekla! Toto cítím pokaždé, když je blízko Boží pomazání. Pokaždé, když Boží Duch převezme velení. Pokaždé, když jdeme do bitvy proti satanovi s Ježíšem po našem boku.

Při naší kampani jste mohli cítit Pána, jak jedná uvnitř davu, jak pomáhá, uzdravuje a dělá zázraky v srdcích těch, kteří Ho potřebují. Jeho Duch vál mezi budovami a pronikal okny a dveřmi přes vstupní haly a chodby dál do bytů. Srdce hříšných byla zlomena. Jejich mysli se naplnily výčitkami svědomí a studem. Těla zpustošená drogami pocítila uzdravující moc spasení.

Takto Bůh působí. Takto jedná s lidmi. Takto ho najdete ve válce se satanem. A já toužím stát uprostřed této války.

„Filip odešel do města Samaří a zvěstoval tam Krista. Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli a když viděli znamení, která činil. Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A tak nastala veliká radost v tom městě“ (Skutky 8,5-8).

 

Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida Wilkersona. Příběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona  Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej

Download PDF