ZŘEDĚNÉ POLOVIČATÉ EVANGELIUM | World Challenge

ZŘEDĚNÉ POLOVIČATÉ EVANGELIUM

David WilkersonMarch 18, 2016

Zředěné polovičaté evangelium je před Bohem ohavnost. Mohl bych vám třeba napsat, "Ježíš tě miluje a chce ti požehnat. Chce, aby sis užíval život. Touží dávat ti jeden zázrak za druhým".

Ale to je jen jedna polovina evangelia. Celé evangelium obsahuje i varování před hříchem a jeho lží a falší. Obsahuje také pokání a zbožný zármutek, vědomí možnosti pronásledování a touhu po druhém příchodu Krista. Písmo nám dost jasně říká, "Usilujte... o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána". (Židům 12:14). Kristovo evangelium vždy člověka konfrontuje a pak mu nabídne útěchu. Nikdy nepřistoupí na vrtochy hříšníků.

Ano, Ježíš dělal zázraky. Rozděloval chléb a ryby zástupům. Ale přišel den, kdy místo zázraků řekl svým následovníkům, "pokud nebudete jíst mé tělo a pít mou krev, nebudete mít na mně podíl."

Nejsem prorok, ale Duch Svatý mi občas dával říkat proroctví, která byla mnohými prohlášena za příliš tvrdá. Někteří mě nazvali kazatelem posledního soudu. A já bez obalu přiznám, že jsem někdy kázal poselství, která mě donutila vyjít ze shromáždění, jít domů a plakat. Ale bylo to všechno díky tomuto verši: "Omlouvat ničemu i odsoudit poctivého - obojí se Hospodinu hnusí nastejno." (Přísloví 16:15)

Někdy si po bohoslužbě nasadím sluchátka a pustím si slovo, které jsem právě kázal. A někdy má strach a ptám se Pána, "Bože, překročil jsem tady hranici? Odsoudil jsem tvoje spravedlivé svaté? Ublížil jsem nechtěně tvým služebníkům?" A jindy se zase ptám, "Ježíši, kázal jsem snad tady jen poloviční evangelium? Kázal jsem tak, že se budou lidé cítit dobře ve svém hříchu? Dal jsem jim falešnou útěchu tím, že jsem zředil tvoje povolání ke svatosti?

Jedinou překážkou jeho evangelia je nevíra v našich srdcích.

Download PDF