VÍTĚZSTVÍ V TEMNÉ DOBĚ | World Challenge

VÍTĚZSTVÍ V TEMNÉ DOBĚ

Carter ConlonApril 18, 2020

Bible varuje, že v posledních dnech před návratem Krista, bude vládnout nevýslovná temnota a lidé odpadnou od Boha, ale většinu z nás asi pravděpodobně nikdy nenapadlo, že bychom zažili takový morální úpadek, jako je teď.

Než se David stal králem, jeho národ byl ve strašném duchovním úpadku. Svévole a falešná spiritualita za krále Saula vedly národ k jistému pádu. David byl pronásledován armádou, která doufala, že zničí vše, co představuje Boha. Samozřejmě víme, že David se nakonec stal tím, kdo přinesl změnu.

Co máme dělat v těchto dnech? Musíme se modlit za vysvobození od ducha této doby. „Zachraň mě, Hospodine, od lidí zlých, braň mě před těmi, kdo páchají násilí, kdo v srdci vymýšlejí zlo“ (Žalm 140,2-3). David zde odkazuje na ty, kteří hledají řešení lidskými způsoby. David představuje křesťana ve své generaci a cítil povolání k něčemu vyššímu než je násilí a rozhořčení jeho generace.

I my se musíme modlit za vysvobození od ducha této doby a říci: „Pane, nechci být součástí problému, ale součástí řešení. Pomoz mi opět zacílit svou mysl na duchovní věci. Osvoboď mě od médií a od všeho, co by mohlo otrávit mého ducha a způsobit, že by má slova ztratila účinnost a stala se cestou světa. Dej mi svého Ducha svatého! Dej mi svou mysl a myšlenky, tvůj soucit se zástupy. Pomoz mi milovat dokonce i své nepřátele.“

Lidská přirozenost je slabá; ale v Duchu jsme více než dobyvatelé. Sedíme po pravici Všemohoucího Boha, toho, který zničil moc temnoty a má veškerou moc a autoritu. Máme přímý přístup k Božímu trůnu, moc k přemožení temnoty a víru, že před námi je vítězství a radost!

Carter Conlon se připojil k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na základě pozvání zakládajícího pastora Davida Wilkersona a v roce 2001 byl ustanoven starším pastorem.

Download PDF