VÍRA, KTERÁ PŘETRVÁ | World Challenge

VÍRA, KTERÁ PŘETRVÁ

David WilkersonMarch 23, 2016

Pavel svědčí o tom, že sužovaný zkouškami svůj běh dokončil a ve zkoušce víry zvítězil. Napsal:„Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh dokončil, víru zachoval“ (2. Timoteovi 4:7). Jistě Pavel věděl, že má ještě hodně skutků vykonat, čekali ho veliké zkoušky a utrpení, dokázal ale se ctí říci:

„Možná jsem nedorostl v Krista jak bych chtěl a nebyl jsem dokonalý, když ale přišlo na víru důvěřoval jsem Bohu v každé zkoušce. Vím v koho věřím a jsem o tom přesvědčen. Když se nepřítel přižene jako povodeň, vím, že proti němu Pán pozvedne svou korouhev. To vše jsem se naučil ve výhni zkoušek.“

Sdílím toto svědectví s Pavlem. Skrze Boží milost mě Duch Svatý uschopnil projít mnoha zkouškami v posledních letech, z nichž nejtěžší byla smrt mé dvanáctileté vnučky Tiffany. Pán mi poskytl sílu a víru v nesnesitelném utrpení. Vyšel jsem z něho ven a na závěr řekl: „Vím v koho věřím, vím, že má plán. Bůh by nedovolil aby taková hluboká rána mě či moji rodinu postihla bez toho, aniž by za tím vším nebyl Jeho záměr. Ó Bože, s důvěrou ti to předávám.“

Přemýšlej o svém vlastním současném trápení či zkoušce. Měl jsi pochybnosti, strach nebo hněv dokud jsi jím neprošel? Obviňoval jsi Boha, že na tebe vložil příliš mnoho a postavil tě do zkoušky zbytečně? Už jsi na hranici rezignace a přemýšlíš: „Věrně jsem se modlil, četl Bibli, chodil do církve, ale nic z toho nezabírá?“

Nebo se stále díváš do nebe a říkáš: „Vím, že Pán je dobrý a budu mu důvěřovat. Nebudu žít v pochybnostech, vyvede mě z toho, aby se na mě oslavil.“ Jestli takto přemýšlíš, pak tvá víra projde ohněm. Ale jestli ne, mám na tebe otázku. Kolika dalšími zkouškami a soužením budeš muset projít, než budeš moci říci: „Moje víra obstála“?

Download PDF