TOHLE JE BŮH, KTERÉHO MŮŽU UCTÍVAT | World Challenge

TOHLE JE BŮH, KTERÉHO MŮŽU UCTÍVAT

Nicky CruzJanuary 16, 2016

Bůh zná způsob, jak chvíle našeho největšího zmatku a pochybností použít k posílení naší důvěry v Něj a závislosti na Něm. Vezme zrnka naší víry a přemění je v hrad jistoty a důvěry. Když jsme nejbezradnější, On má vše pod kontrolou. Když jsme nejslabší, On je nejsilnější. Když Ho potřebujeme, je tady.

David Wilkerson, můj přítel a mentor, je jasným důkazem této pravdy. V životě jsem nepoznal nikoho, kdo by Bohu tak bezmezně důvěřoval. Nikdy nedopustí, aby nejistota, pochybnost nebo jiní lidé ovlivnili jeho rozhodnutí. Každou starost, každou otázku, každý okamžik znepokojení pokládá k Ježíšovým nohám, dokud se nedočká odpovědi. Poslouchá Boha, nikoho jiného. Proto si ho Bůh v jeho životě i službě tak mocně použil.

David Wilkerson byl obyčejným venkovským kazatelem z Pensylvánie, dokud ho Bůh nepovolal, aby se přestěhoval do New Yorku a sloužil gangům. Sledoval zpravodajský pořad, který se zabýval problematikou gangů v centru města, když Bůh promluvil k jeho srdci a řekl mu, ať jde. Nikdo si nedokázal představit, jak by tenhle hubený kazatel mohl zasáhnout tak ostřílenou skupinu, přesto poslechl a šel.

Nikdy nezapomenu na jeho odvahu tváří v tvář nebezpečí. Nadávali jsme mu, ponižovali ho, řvali jsme na něj, přesto se stále vracel. Nikdy bych nevkročil do kostela, nebýt tak fascinovaný jeho kuráží, tím, jak naprosto ignoroval vlastní bezpečnost. Co vede člověka k něčemu takovému? Jaký Bůh může dát člověku tolik jistoty, tolik důvěry, tolik odvahy, že vejde do nitra pekla a samotného ďábla zpraží pohledem? Co přiměje vychrtlého pouličního kazatele vstoupit na naše území a říkat nám, čemu věřit?

Musel jsem to zjistit, tak jsem se vydal na jeho bohoslužbu na stadionu St. Nicholas Arena. Před stovkami cizích lidí a desítkami ostatních členů gangu jsem před oltářem padl na kolena a vzdal jsem se Ježíši. Volal jsem k Němu, aby mě zachránil, a On to udělal. Už jsem měl dost toho, jak jsem se to snažil zvládnout z vlastních sil. Podíval jsem se na Davida Wilkersona, na lásku v jeho očích, na pokoj v jeho duchu, na odvahu v jeho srdci a věděl jsem, že chci to, co má on. Tohle je Bůh, kterého můžu uctívat. Tohle je Ježíš, s jakým můžu mít vztah.

 

Nicky Cruz, světově známý evangelista a plodný spisovatel, se obrátil k Ježíši po životě plném násilí a trestné činnosti poté, co se v New Yorku roku 1958 setkal s Davidem Wilkersonem. Příběh jeho dramatického obrácení byl nejdříve popsán v knize Davida Wilkersona „Dýka a kříž“ a později ho sám Cruz vylíčil ve svém vlastním bestselleru „Utíkej, malý, utíkej“.

Download PDF