NEROZLUŠTĚNÉ HÁDANKY | World Challenge

NEROZLUŠTĚNÉ HÁDANKY

David WilkersonDecember 2, 2015

V Markovi 4,2 čteme: „[Ježíš]je učil mnohému v podobenstvích.“ Představte si, jak to asi vypadalo, když se lidé, kteří slyšeli Ježíšova kázání, vrátili domů. Sousedé se shromáždili kolem nich a dychtivě chtěli slyšet, co Ježíš říkal: „Jaké poselství Ježíš přinesl? Řekněte nám vše, co vás učil.“ Ti, kdo Ježíše slyšeli na vlastní uši, mohli sice opakovat Jeho podobenství – ale jejich slova byla často mrtvá a bez ducha a neměla žádný dopad na život druhých lidí. 

Věřím, že stejná věc se děje dnes v Kristově Církvi. Z mnoha kazatelen se káže mrtvé slovo, které nemá žádné zjevení Svatého Ducha ani moc zachránit lidi od hříchu. Když věřící přijdou z kostela domů, jen opakují to slovo, které slyšeli bez života Ducha. Jaký je to rozdíl oproti Kristovým učedníkům a následovníkům, o kterých mluvil Marek. Tito lidé představují každého, kdo hladoví po Božím Slově, a kdo bude hledat Ježíše za každou cenu. Tito lidé jsou jako královna ze Sáby – touží po Kristově zjevení, které promění jejich život. 

Jak Ježíš odpovídá na jejich touhu? Říká: „Vám je dáno znát tajemství Božího království; ale těm, kdo jsou vně, je to všecko hádankou“ (Marek 4,11). Řecké slovo tajemství je zde ve významu něčeho tajného, utajovaného. Jednoduše řečeno – Kristus odhaluje svá tajemství jen těm, kdo hladoví po pravdě, která mění životy. Ježíš praví: „Pokud chcete odpovědi na své závažné otázky, hledejte Mě. Travte se Mnou čas. Odhalím vám Své Slovo a ukážu vám pravdu, kterou ostatní nevidí.“ 

Kdo jsou tedy ti, kteří jsou podle Marka „vně“? Ježíš tím myslí to obrovské množství lidí, kteří nejsou ochotni Ho doprovázet. Nechtějí se vzdát svého pohodlí a trpělivě naslouchat Jeho hlasu. Takoví lidé možná chodí pravidelně do kostela a chtějí, aby Pán uspokojil všechny jejich lidské potřeby, ale už nedychtí po tom znát Jeho hlas – chtějí jen, aby je zabezpečil. Kristova osvobozující pravda pro ně zůstává záhadou, nerozluštěnou.

Download PDF