NEOTŘESITELNÁ JISTOTA | World Challenge

NEOTŘESITELNÁ JISTOTA

David Wilkerson (1931-2011)April 8, 2021

„Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas“ (Židům 4,16).

Když nám Bůh říká, že máme k jeho trůnu přistoupit směle a s důvěrou, tak to není jenom návrh. Je to jeho přání, které máme splnit. Kde však získáme tuto důvěru a smělý přístup?

„Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého“ (Jakub 5,16). V řeckém textu je zde použito slovo „účinný“, které pochází z kořene řeckého slova, které znamená „pevná pozice“ Znamená to pevné a neotřesitelné nastavení mysli. Podobně slovo „vroucí“ vypovídá o smělosti, která stojí na pevném základu, o který se má opírat tvoje žádost. Obě tato slova znamenají, že přicházíš před Boží trůn zcela přesvědčen, že máš dobře připravený případ – bez emocí, hlasitosti a nabubřelého entusiasmu.

Taková modlitba může vzejít jen od služebníka, který studuje Boží slovo a dobře ví, že Pán své slovo drží. Skutečně je důležité, aby nikdo z nás nepřišel do Boží přítomnosti bez znalosti jeho slova. Pán nám dal své sliby, připomíná nám je a my se na ně máme spolehnout.

A navíc je nám dána pomoc, když přistupujeme k Božímu trůnu milosti. Bible říká, že jsme předkladatelé žádostí u jeho trůnu a že je tam Kristus jako náš obhájce či advokát. Také máme Ducha svatého, který stojí vedle nás. Duch je náš „přímluvce“ a slouží jako náš poradce. Stojí vedle nás, aby nám připomínal Boží ustanovení a věčná rozhodnutí, která jsou v Božím slovu.

Jsme to my, komu byla dána tato neuvěřitelná zaslíbení — dostali jsme advokáta a přímluvce, kteří stojí vedle nás, aby nám dali smělost a jistotu, když přicházíme k Božímu trůnu.

Download PDF