NALEZNETE ODPOČINUTÍ

David Wilkerson (1931-2011)

„Naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ (Matouš 11,29-30)

Znám pouze jeden způsob, jak najít odpočinutí, o kterém mluvil Ježíš. Pokud to pochopíte a učiníte, vstoupíte do nejslavnějšího pokoje, jaký je na této straně nebes možný, a skončí všechny vaše pocity nejistoty. 

Ospravedlnění vírou je základní pravdou, na které jsou postaveny všechny ostatní. Je to jediná věc, kterou musíte pochopit, chcete-li vstoupit do odpočinutí, které Ježíš nabízí.

I když se pouze dotkneme základních kamenů ospravedlnění z víry, věřím, že Bůh touží vést církev dále. Chce nám dát pevné základy, díky kterým budeme mít sílu, která nás podrží v nadcházejících dnech.

Je smutné, že když o tom mluvíme, mnoho křesťanů ohrnuje nos. Říkají: „Nechci slyšet všechny ty hluboké a těžké věci. Jen mě přiveď k Ježíši!“ Ale to, co myslí ve skutečnosti, je: „Nechci se omezovat ani trávit čas tím, abych se učil, co Ježíš udělal na kříži. 

Mnoho křesťanů se rozpláče, když slyší o kříži, ale nikdy víc nestudují, co to pro ně znamená. Slyšel jsem mnoho kazatelů přednášet srdceryvné výzvy v souvislosti s Ježíšem a křížem – mluvili o bičování, trnové koruně, hřebech vbodnutých do rukou. Kázání o kříži je však mnohem víc než toto. Jde o vítězství na kříži a o to, co tím Ježíš udělal pro celé lidstvo.

Ospravedlnění skrze kříž Ježíše Krista zahrnuje dvě věci: Za prvé byly nám odpuštěny všechny hříchy. Když Ježíš šel na kříž, jeho krev smazala všechny naše viny. Za druhé, Bůh nás díky tomu přijímá jako spravedlivé v Kristu skrze víru. To znamená, že nás Bůh přijímá pro zásluhy toho, co Ježíš udělal na kříži, a ne za naši práci nebo dobré skutky.

Pro ty, kteří touží se „o něm učit“, kteří chtějí porozumět Ježíšovu podivuhodnému dílu na kříži, je ospravedlnění skrze víru vstupními dveřmi do Kristova odpočinutí.