HORLIVOST PRO BOŽÍ DŮM | World Challenge

HORLIVOST PRO BOŽÍ DŮM

David WilkersonMarch 11, 2016

Když byl Ježíš na zemi, tak svědčil: "Horlivost pro tvůj dům mne stráví."(Jan 2:17, B21). Nyní  je jeho poselstvím pro křesťany v Sardách, a také pro nás, toto:"Radovali jste se z mojí přízně, majíce všude dobré jméno. Byli jste požehnáni mocným uctíváním a kázáním. Ale namísto toho, aby jste se posunuli kupředu, začali jste přemýšlet takto: "Máme hotovo. Odpočívali jste. Nebyli jste už bdělí, a začala se mezi vámi šířit lhostejnost. Usadili jste se  v duchovní komfortní zóně. Nepokračovali jste v naplňování poslání, které jsem vám svěřil."

Boží slovo nám ukazuje, co se děje, když zanedbáváme Jeho dům a dáváme na první místo svoje vlastní zájmy. Vše je názorně ukázáno v knize Agea.

Když Ageus prorokoval, Bůh právě vysvobodil Svůj lid z Bybylóna a vedl je zpět do Jeruzaléma, aby obnovili Jeho dům. Bůh toužil po církvi s hořící lampou, kde by se mohla viditelně projevovat Jeho přítomnost uprostřed Jeho lidu. Chtěl, aby národy viděly proměněné životy Izraelců a zemi naplněnou Jeho požehnáním a slávou. Proto přikázal Izraeli: "Zaměřte se na Moji církev - to je Vaše první poslání. Když budete věrní v péči o Můj dům, postarám se o ty vaše.”

Lidé začali dělat to, co jim Bůh nařídil, a započali s obnovou Jeho chrámu. Ale po chvíli si řekli: " Nepřišel ještě čas, čas, aby byl postaven Hospodinův dům." (Ageus 1:2). Vysvětlení je: "Nemáme čas dělat tuhle práci. Jsme příliš zaneprázdněni. "Pravdou je, že byli pohlceni budováním svých vlastních domů a podnikání. 

Jaká byla Pánova odpověď? Řekl skrze Agea: Můj dům je zcela zpustošený, a vy si běháte každý za svým domem. (1:9) Prorok v podstatě říkal toto: "Bůh vás  vysvobodil a svěřil vám úkol  - zbudovat Jeho dům. Ale vy jste byli natolik zaneprázdněni budováním svých vlastních domů, že jste zanedbávali ten Jeho. Pánovy zájmy už nejsou pro vás prioritou. Jste pohlceni svými zájmy."

Provinili jste se stejným hříchem? Máte dost energie na to, aby jste se hnali všude, kde se účastníte svých aktivit - ale nemáte žádnou energii, kterou by jste mohli vynaložit v Pánově zájmu? Máte čas pracovat na svém domě, ale jenom několik hodin v neděli ráno na Boží dům? Uděláte si čas na nákupy nebo sledování televize, ale najdete jen málo nebo vůbec žádný čas na modlitbu? A co je důležitější, máte vůbec kapacitu na to, aby vás tato Pánova slova zvedla ze židlí? 

Download PDF