NADPŘIROZENÝ BOŽÍ POKOJ

Carter Conlon

Nikdo nemá rád špatné zprávy. Mohli byste žít svůj každodenní život, a najednou by se vše během okamžiku změnilo. Přijde telefonní hovor, zpráva, dopravní nehoda, zadlužení nebo cokoliv jiného, co otřese vaším světem. Ani by to nemusela být katastrofální událost, která by vám v okamžiku změnila život.

Zažili jste to? Procházeli jste celkem dobře životem, pak se jednoho dne váš manžel vrátil z práce a řekl, že se chce rozvést, a váš svět se zhroutil. Nebo jste se jako obvykle probudili a šli do práce, ale jakmile jste tam přišli, zjistili jste, že už práci nemáte. Nebo vám doktor řekl, že máte rakovinu, a všechno, na co jste dosud spoléhali, se kolem vás zhroutilo. 

Můžeme mít pokoj v srdci, když se náš svět obrátí vzhůru nohama? 

Ježíš řekl: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ (Jan 14,27) Pokoj, který dává svět, je podmíněný. Pokoj, který slibuje Ježíš, je založen na samotném Bohu, který je milující, laskavý, milosrdný, věrný, neměnný. Boží pokoj nezávisí na okolnostech; ve skutečnosti se uprostřed našich zkoušek a temných údolí upevňuje. 

Pokoj, který Ježíš dává vám i mně, pochází od samotného Boha. Bůh dodržuje své sliby a ujišťuje nás, že jsme jeho, a žádná osoba, démon, strach nebo nepřítel nás nemůže vyrvat z Božích rukou.

Boží pokoj vám dává jistotu, že nekráčíte životem sami. Bůh jde s tebou. Jeho pokoj vám říká, že se nemusíte snažit udržet vlastními silami, ale Bůh vás podpírá a chrání. Nemusíte se snažit projít bouří, protože Kristův hlas uklidňuje bouři a razí cestu hlubokou vodou.

Když přijde do našich životů změna, můžeme být svědky Boží moci, jakou jsme nikdy předtím nezažili, jen musíme na Něj pohlédnout.