DEVZDEJ PROBLÉM JEŽÍŠI | World Challenge

DEVZDEJ PROBLÉM JEŽÍŠI

David Wilkerson (1931-2011)January 8, 2021

„Ježíš pozvedl oči, a když uviděl, že za ním jde velký zástup, zeptal se Filipa: ‚Kde nakoupíme chleby, aby se ti lidé najedli?‘ To ovšem řekl, aby ho vyzkoušel, neboť sám věděl, co má udělat“ (J 6,5–10). Ježíš vzal Filipa stranou a řekl: „Filipe, jsou tu tisíce lidí. Všichni mají hlad. Kde nakoupíme dostatek chleba, aby se všichni najedli? Co si myslíš, že bychom měli udělat?“

Jak neuvěřitelně láskyplný je Kristus. Ježíš po celou dobu věděl, co udělá. Výše uvedený verš nám to říká. Pán se ale i přesto snažil Filipa něčemu naučit a lekce, kterou mu předával, se dnes týká každého z nás. Přemýšlejte o tom: Kolik lidí v Kristově těle sedí půlku noci a snaží se vyřešit své problémy. Myslíme si: „Možná to bude fungovat. Ne, ne … Možná tohle to vyřeší. Ne …“

Filip a apoštolové neměli jen problém s chlebem. Měli problém s pekárnou, problém s penězi … problém s distribucí … problém s dopravou … problém s časem. Sečtěte to a uvidíte, že měli problémy, které si ani nedokázali představit. Jejich situace byla naprosto nemožná.

Ježíš však po celou dobu věděl přesně, co bude dělat. Měl plán. A totéž platí o vašich dnešních potížích a starostech. Možná nastal problém, ale Ježíš zná celou vaši situaci. Přijde za vámi a zeptá se: „Co s tím uděláme?“

Správná Filipova odpověď by zněla: „Ježíši, ty jsi Bůh. U tebe není nic nemožné. Takže tento problém předávám tobě. Už to není moje starost, ale tvoje.“

To je přesně to, co dnes musíme říct Pánu uprostřed krize: „Pane, ty jsi ten, který činí zázrak. Odevzdávám všechny své pochybnosti a strach tobě. Svěřuji celou tuto situaci, celý můj život do tvé péče. Vím, že mě nenecháš upadnout. Ve skutečnosti už víš, co s mým problémem uděláš. Věřím v tvou moc.“

Download PDF