BOŽÍ PEČUJÍCÍ MOC UPROSTŘED ZKOUŠEK | World Challenge

BOŽÍ PEČUJÍCÍ MOC UPROSTŘED ZKOUŠEK

Carter ConlonApril 10, 2021

V roce 1989 jsem cestoval po východní Kanadě, pořádal evangelizační shromáždění a svědčil o Boží dobrotě v různých církvích, které potřebovaly povzbuzení. Myslím, že když se lidé vrací domů z cest, očekávají odpočinek a pohodlí. Poslední věc, kterou očekávají, je, že by jejich dům zcela shořel.

Hasiči řekli, že to byl jeden z nejneuvěřitelnějších požárů, jaké kdy viděli. Kromě komína nezbylo vůbec nic. Všechno se zhroutilo do základů, nezůstala stát ani jedna zeď. Můj domov byl zcela zničen.

Právě v tomto domě jsme se s rodinou učili věřit a spoléhat na Boha v nemožných situacích. Zaopatřovali jsme lidi nad naše přirozené možnosti, ale i my jsme byli zaopatřováni nadpřirozeně. Nyní najednou bylo všechno pryč. Veškeré pohodlí, všechny obrázky našich dětí, veškerá práce, kterou jsem dal do renovace starého srubového statku, i vše, co jsme do té doby nashromáždili, bylo pryč.

Bylo by snadné v tu chvíli stát na dvoře a křičet: „Bože, takto ses mi odměnil, že jsem přijal bezdomovce? To jsem dostal za to, že tě chválím, že žiji pro tebe, že cestuji, abych o tobě vydal svědectví? Rozhodl ses nám vzít všechno, co máme?“ Uprostřed největších zkoušek je nejlepší příležitost, aby nepřítel v nás zasel pochybnosti ohledně Boží dobroty. Tehdy se musíme rozhodnout.

Jak jsem stál před ohořelými zbytky svého domu, rozhodl jsem se důvěřovat Bohu. Rozhodl jsem se věřit, že všechno, co dovolil, je z nějakého důvodu. Při pohledu zpět si nyní uvědomuji, že Bůh věděl, že se přestěhuji do New Yorku. Věděl také, že se musí stát určité věci, že mi musí něco vzít. V mém srdci se musela zrodit hluboká důvěra, osobní zjevení Boží pečující moci, a neexistoval žádný jiný způsob, jak ve mně vybudovat tento druh důvěry. Bůh věděl, že později budu postaven do mnohem horších situací, takže nastal čas, aby v mém srdci vypůsobil větší víru. Tento popel se změnil v posílení a velké požehnání.

Carter Conlon se připojil k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 a v roce 2001 byl ustanoven starším pastorem. V květnu 2020 se stal General Overseer of Times Square Church, Inc.

Download PDF