ZCELA PROMĚNĚNA | World Challenge

ZCELA PROMĚNĚNA

Nicky CruzAugust 15, 2015

Bůh dal mé matce bezmezný talent a schopnosti a chtěl si ji použít pro mocné věci svého království na zemi – přivádět nesčetné duše ke Kristu, vychovat dobrou rodinu, být výjimečnou manželkou a matkou.

Satan jí však nedovolil objevit její zbožné poslání. Svedl a odvedl ji v raném věku, když jí představil svět okultismu a zastínil jí pravdu Božího Slova. Aby ji Satan přivedl do temného a zlého světa, bránil jí přijmout požehnání, které pro ni měl Bůh připravené. Spoutal ji, oslepil ji a bil ji, dokud se mu nepodřídila. Většinu svého života prožila v řetězech – zajata tím Zlým, nevěděla naprosto nic o Boží dobrotě a Božím milosrdenství.

Moje matka se osvobodila ze Satanova prokletí v den, kdy konečně uviděla, co pro ni Bůh naplánoval. Stala se někým jiným. Poprvé se jí otevřely oči a ona viděla! Uviděla v jaké nenávisti a násilí žila a zhnusilo se jí to. Znechutil se jí způsob, jakým nakládala se svou rodinou, neláska a hřích, jež ji držely.

Ty krásné zelené oči, které se onehdy na mne dívaly s takovou pomstychtivostí a nenávistí, se najednou naplnily láskou. Z tváře jí zmizelo napětí a zaplavil ji obrovský pokoj. Do jejího srdce vstoupil Ježíš a odstranil každý kousek strachu, nenávisti, veškerý přetrvávající stín temnoty a zoufalství. Zcela ji změnil. Konečně byla moje matka schopna přijmout své poslání, své povolání, svou nádhernou budoucnost před Bohem.

Posledních 25 let svého života žila moje matka v Božím požehnání a v Boží přízni. Stala se takovou, jakou byla stvořena – skvělou manželkou a matkou. Každý, kdo se s ní setkal, byl požehnán její laskavostí, a ani její přátelé ji nemohli poznat. Již nebyla tou, s níž jsem vyrůstal. Její život byl Ježíšem naprosto proměněn.

 

Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida Wilkersona. Příběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.

Download PDF