V POSLEDNÍCH DNECH | World Challenge

V POSLEDNÍCH DNECH

David WilkersonOctober 1, 2015

Právě nyní žijeme v biblickém období zvaném "pozdní déšť" a Boží plán se dal do pohybu. Po celém světě se vysoké zdi satanova království hroutí. 

Přemýšlejte o tom, co proběhlo v období komunismu. V Německu, Rusku a napříč východní Evropou doslovně padly zdi. Milióny lidí, kteří žili pod satanovou hrůzovládou, byly najednou osvobozeny, a mnozí z nich poprvé uslyšeli  kázané evangelium. "Silní lidé," kdysi zatvrzelí v hříchu,  nyní chválí Boha. 

Říkám vám, že žijeme ve zvláštní době. Za více než padesát let svojí služby jsem nic takového neviděl. Náš tým vedl evangelizační tažení v Nigérii a jeden večer přišlo 500 000 lidí. To je hlad po Bohu, který nemá obdoby. Vidíme, že se dějí věci, o kterých se mi ani nezdálo, že by byly možné.

Jeden z těchto zázraků se děje v Íránu. Moje kniha Dýka a kříž tam byla v skrytosti vydána před několika desítkami let. Kolovalo odhadem asi 25 000 výtisků. Také film Ježíš se v tajnosti promítal stovkám skupinek. Nyní jsou spaseny stovky tisíců Íránců skrze podobné poselství evangelia jako je to moje.

Nedávno jsem dostal do rukou strhující zprávu o drogovém programu Teen Challenge v jednom z národů v oblasti Středního východu. Nemohu jmenovat. Tato islámská země je prolezlá alkoholismem a drogovými závislostmi. Vládní činitelé připouštějí, že jim problém přerostl přes hlavu, přesto díky vysvobozující moci Ježíše Krista z programu Teen Challenge vzešlo stovky absolventů, kteří byli spaseni, vysvobozeni a jsou volní. 

Jeden z absolventů je nyní zodpovědný za jednu místní letniční denominaci. Říká, že národní drogový car se zúčastnil promoce. Tento prominentní islámský vůdce slyšel tucty mladých mužů, kteří vstali a svědčili, jak je Ježíš uzdravil z jejich závislostí (co drogový car pravděpodobně nevěděl je fakt, že více než sto absolventů odešlo zakládat v této zemi nové sbory). Vláda nyní uznává Teen Challenge za nejúspěšnější protidrogový program v zemi. 

Děje se to po celém světě a neuvěřitelnými cestami: satanovo opevněné město se hroutí!

I stane se v posledních dnech, praví Bůh, že vyleji ze svého Ducha na každé tělo; (Sk 2:17, ČSP).
 

Download PDF