STATEČNÝ BOŽÍ MUŽ | World Challenge

STATEČNÝ BOŽÍ MUŽ

Jim CymbalaAugust 8, 2015

„David se stále více vzmáhal a Hospodin zástupů byl s ním“ (1. Letopisů 11:9).

Příběh v 11. kapitole 1. Letopisů, verších 4-9, nám sděluje, že silní bojovníci pomohli Davidovi dobýt nové hlavní město jeho království. Dnešní Izrael slaví 3 000 výročí tohoto města, Jeruzaléma, jež je centrem židovského života.

Získání tohoto města nebylo snadné. Jebúsejci, žijící v Jeruzalémě, Davidovi nekompromisně oznámili: „Nikdy. Je to silné a opevněné město a ty se do něho nedostaneš.“ 2. Samuel 5:6 zaznamenává jejich urážku: „Leč bys odstranil slepé a kulhavé.“

Stejné je to s každým pokusem vykonat pro Boha něco významného. Nikdy to není jednoduché. Kdykoli nás Bůh přiměje založit jeho království na novém místě, je jisté, že se nám bude nepřítel posmívat. Ďábel se nás vždy snaží přesvědčit, že tentokrát jsme to přehnali a že brzy budeme poraženi.

David a jeho bojovníci se však nenechali odradit. Neustoupili. Naopak, David je neobvyklým způsobem vyzval: „Kdo udeří na Jebúsejce první, stane se vůdcem a velitelem“ (1. Letopisů 11:6). To obnášelo vyjít jako první do kopce proti dobře vyzbrojené armádě usazené na vrchu silných hradeb, která čekala, až bude moci vrhat dolů šípy a kameny. Davidův mladý synovec Jóab se ale chopil příležitosti a předvedl své hrdinství. Jako první vnikl do města, a tak se stal v následujících letech velícím generálem Davidovy armády.

Dnes si nevybíráme tímto způsobem vůdce v církvi, že? Volíme je podle jejich pověsti, délky života s Pánem, vnějšího dojmu, vzdělání a mnoha dalších lidských kritérií. Naproti tomu David hledal statečné a smělé, vhodné pro bitvu.

Pokud se nebojíme jít do duchovního útoku, pokud jsme silnými muži a ženami v modlitbě a ve víře, neexistuje žádné omezení pro to, co skrze nás může Bůh vykonat.

 

Jim Cymbala se začal scházet při brooklynských bohoslužbách s méně než dvaceti členy v malé zchátralé budově v části města, kde život nebyl lehký. Je narozen v Brooklynu, byl a je velkým přítelem jak Davida, tak Garyho Wilkersona a častým přednášejícím na kazatelských a vůdcovských konferencích sponzorovaných World Challenge po celém světě.

 

 

Download PDF