HODNOTA VĚŘÍCÍHO JEDNOTLIVCE | World Challenge

HODNOTA VĚŘÍCÍHO JEDNOTLIVCE

David WilkersonSeptember 29, 2015

Jednu sobotu večer jsem šel dolů k Times Square, když tam pobíhali turisté a další lidé a dělali dovolenkové nákupy. Odhaduje se, že v rušné hodině projde touto oblastí téměř čtvrt miliónu lidí. Když jsem tam tak stál a díval se na masy lidí, tak jsem se modlil.

V jednom okamžiku ke mně Duch Svatý zašeptal, “Davide, podívej se na tyto davy. Vynásob je několikrát a to je kolik mých lidí zemřelo v divočině. Ze všeho tohoto davu jen dva vstoupili do mého odpočinutí, Jozue a Káleb. Všichni další zemřeli v zoufalství a nevěře.”

Tato myšlenka pro mě byla ohromující. Když jsem pozoroval ty zástupy, uvědomil jsem si, že pro ně pro všechny bylo kdykoliv dostupné poselství evangelia a to prostřednictvím televize, rádia, literatury, dokonce Bible zdarma v jejich hotelových pokojích. Kdyby jen chtěli vědět, bylo by jim řečeno, že ten stejný Bůh, který způsobil zázraky ve starověkém Izraeli dělá to stejné pro všechny, kteří Jej v této době milují. Přesto tito lidé Jej nechtějí znát. Když vidí někoho, jak rozdává evangelizační traktát tak proběhnou kolem a mávnou k odchodu. Jejich bohy jsou jen potěšení, peníze a majetek.

Najednou jsem začal vidět hodnotu věřícího jednotlivce v Božích očích. A slyším Ježíše, jak dnes pokládá stejnou otázku: “Až přijdu, naleznu na zemi víru?” (podívej se na Lukáš 18:8). Vidím Krista, prohledávače lidských srdcí, jak prohledává všechna místa a nalézá málo lidí, kteří Jej opravdově milují. Vidím Jej, jak prohledává areály univerzit a ptá se, “Kdo Mně zde bude věřit?” Vidím Jej, jak prohledává Washington, D.C. a hledá ty, kteří Jej přijmou a nalézá jích málo. Vidím Jej, jak prohledává celé národy a nalézá jen hrstku opravdově věřících.

Nakonec Ježíš prohledává Svoji církev a hledá služebníky s opravdovou vírou. To co vidí však láme Jeho srdce a hluboce Jej to svírá. Slyším Jej plakat, stejně jako nad Izraelem: “Ó Jeruzaléme, Jeruzaléme . . . kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!” (Matouš 23:37).

Jako Pánův služebník nesu břemeno svého Pastýře. A právě nyní cítím Jeho zármutek. Právě nyní Jej slyším říkat: “Dokonce ve Svém domě nalézám tak málo lidí, kteří mají víru. Mnohé z Mých vlastních dětí včetně Mých pastýřů v časech zkoušek padají. Nedůvěřují Mně co se týká jejich rodin, zaměstnání, budoucnosti. Opravdu mnozí se rozhodli beze Boha, udělali svoji volbu.”

A jak jsi na tom ty? Pán přichází k nám všem a ptá se: “Budeš Mi věřit? Důvěřuješ Mně? Když přijdu najdu v tobě víru?” Jak odpovíš?
 

Download PDF