BOHATÝ A USPOKOJUJÍCÍ ŽIVOT | World Challenge

BOHATÝ A USPOKOJUJÍCÍ ŽIVOT

Gary WilkersonSeptember 28, 2015

Pro naši ilustraci bohatého, uspokojujícího života, který pro nás má, používá Ježíš obraz ovčince. “Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.” (Jan 10:9). V ovčinci jsou Jeho ovce bezpečné před všemi nepřáteli. Pasou se na “dobrých pastvinách” Božího království a užívají zdraví, pokoje a svobody.

V tomto požehnaném životě, který nám náš nepřítel ďábel usiluje ukrást, má satan v úmyslu zničit naši vzácnou víru a Ježíš jej popisuje jako zloděje, který se vkrádá do ovčince: “„Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič . . . Zloděj přichází jen aby kradl, zabíjel a ničil.” (10:1, 10).

Jestli je zde něco, co nám chce satan ukrást, pak je to život, který Bůh pro nás naplánoval. Dělá to tím, že usiluje o to odvést nás od “dobré pastvy” (to jest zásadní duchovní jídlo), kterou nám Ježíš dal. Nezralí křesťané jsou nejvíce ovlivnitelní, pokud zůstanou na dietě “mléka,” a nikdy nepokročí k jádru Božího slova. Zvláště oni jsou vystaveni v kritických situacích satanovým trikům. Klesnou do paniky a jsou naplněni strachem a obavami a přemýšlí: “Nevím jak se mám rozhodnout. Kde jsi, Bože?”

Pozoroval jsem, že se toto často stávalo, když jsem byl v pastoračním týmu v Times Square Church v New York City. Učení, kterým byli tito lidé krmeni bylo hluboké a hutné, koncipované horlivým studiem Božího slova. Představte si můj šok, kdykoliv mi farníci řekli, že vynechali bohoslužby, aby šli a poslechli si známého šarlatána, jehož jediným zaměřením byly peníze. Jak to mohli udělat poté, co dostávali hutnou stravu pevného biblického pokrmu?

Toto nastoluje druhou překážku, které čelí každý křesťan: lákavé evangelium falešného učitele. Ježíš učí, “[Moje ovce] za cizím nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.” (10:5). Takoví “cizinci” vypadají a oblékají se jako dobrý pastýř. Ale evangelium, které káží postupně vede lidi pryč od Kristovy bohaté, uspokojující “dobré pastvy” ke zničení jejich duší.

Je zcela nutné, abychom se učili naslouchat hlasu našeho Dobrého Pastýře a byli schopni jej rozlišit od hlasů falešných pastýřů. Jak to děláme? Děláme to tím, že se krmíme pokrmem, který náš Pastýř tak velkoryse poskytl: “Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo.” (Římanům 10:17). Jediným způsobem, jak objevit kopii /napodobeninu/, je znát důvěrně originál. Jen tím, že se ponoříme do Božího čistého slova důvěrně poznáme jak vypadá, zní, voní a chutná to, co přichází z nebe.
 

Download PDF