Body

Afrikaans Devotionals

God Wat Die Onmoontlike Doen

Claude Houde

In Quebec, groei kerke teen ‘n pas wat nog nooit tevore gesien is nie. Wat God op ander plekke in die wêreld doen, doen Hy ook in ons land. Ons dank die Here vir die herlewings in ons geskiedenis en die wonderlike getuienisse wat uit alle dele van die wêreld kom, maar ons glo dat die potensiaal vir God om iets nuuts te doen, selfs groter is.

Een van ons onlangse kerkplantings het plaasgevind in die hartjie van Montreal saam met Pastoor David Pothier en ‘n span passievolle leiers wat vurig oortuig is van die eksponensiële potensiaal van die evangelie en die kerk van Christus.

Heilig en Aanneemlik

David Wilkerson (1931-2011)

Wanneer jy jou hart daarop instel om onberispelik voor God te lewe en Hom te behaag, sal jy gevrees en verag word deur diegene wat sy genade en seën verloor het. Louwarm Christene sal ontstel en afgestoot word deur jou lewe.

Leef in God se Genade

David Wilkerson (1931-2011)

God beloof sy wonderlike genade aan die onberispelike gelowige. “Laat jou hart my gebooie bewaar . . . Laat liefde en trou jou nie verlaat nie; bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart, dan sal jy genade vind en ‘n goeie insig in die oë van God en die mense” (Spreuke 3:1-4, AFR53). Die Here sê as jy vasbeslote is om onberispelik voor Hom te lewe, sal jy in sy genade leef en Hom behaag.

Wat Is ‘n Onberispelike Lewe?

David Wilkerson (1931-2011)

Volgens die apostel Paulus is die volgende eienskappe van ‘n onberispelike gelowige.

1. Hulle leef sonder bedrog. “Want ons vermaning was nie uit dwaling of uit onsuiwerheid of uit bedrog nie” (1 Thessalonicense 2:3, AFR53). ‘n Onberispelike Christen is een sonder enige bedrog in sy hart. Paulus het in wese gesê: “Ek was nie ‘n bedrieër wat een ding verkondig en ‘n ander ding leef nie. My gedrag was ‘n oop boek.”

2. Hulle het niks onrein aangeraak nie. “Want ons vermaning was nie uit . . .  onsuiwerheid . . . nie” (v. 3).

Die Krag van ‘n Onberispelike Lewe

David Wilkerson (1931-2011)

“Julle is getuies, en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik om ons gedra het teenoor julle wat glo” (1 Thessalonicense 2:10, AFR53).

Dit is ‘n kragtige stelling om te maak. Om God te roep as ‘n getuie tot jou heiligheid! Sonder om te blik of te bloos, het Paulus voor gelowiges in Thessalonika geroem: “My medewerkers en ek het onberispelik voor julle en voor God gelewe. Ons gedrag was regverdig en rein. God is ‘n getuie van ons heilige optrede en julle is ook getuies. Julle het gesien ons leef heilig en onberispelik voor God en mense.”

Saai die Saad van Hoop

Gary Wilkerson

Die Verenigde Nasies doen gereeld studies oor verslawing regoor die wêreld. Die getal is gewoonlik om en by 270 miljoen dwelmmisbruikers globaal, maar die werklike getal is waarskynlik twee keer meer. Talle lande rapporteer nie die waarheid nie wees kulturele skande en politieke gevolge.

Mag oor Vrees

David Wilkerson (1931-2011)

Ek is bang.

Vreesagtigheid en senuagtigheid oorval my;

Vrese van die dood het my oorval.

 

Bang omdat daar meer kwaad in my is as goed,

Leuens meer as geregtigheid,

Swakheid in plaas van sterkte.

Ek is soos ‘n onryp olyfboom

Sonder vrug.

O, as ek maar vlerke gehad soos ‘n duif,

Sou ek wegvlieg

En gerus wees.

Ek sou my ontvlugting verhaas

Van die woeste wind

En die storm.

 

Bang dat God my afsny

En hierdie groen boom vervloek,

Want Hy het gekom om vrug te soek

Waarom God Dawid Geantwoord Het

David Wilkerson (1931-2011)

Dawid sê reguit vir ons waarom God sy gebede verhoor het. “En Hy het my uitgelei in die ruimte; Hy het my gered, omdat Hy behae in my gehad het” (Psalm 18:19, AFR53). Behae hier beteken “om plesier of blydskap daaruit te kry”. Dawid het in wese gesê: “Ek behaag God. Hy verlos my bloot omdat Hy ‘n behae in my het”.

Ons God het ook behae en jou en my! Jy sien, ons wat op die Here vertrou is sy heilige oorblyfsel. Oorblyfsel beteken bloot “diegene wat die Here aanroep uit ‘n rein hart”. Hulle is uit lui Christendom uitgeroep en is volkome toegewy aan Jesus.

Hy Is Gretig om Ons te Help

David Wilkerson (1931-2011)

Glo jy God is gewillig om gou te kom om jou probleme op te los?

Dit is hier waar baie Christene faal. Hulle weet God het alles wat hulle nodig het. Hulle erken Hy gee om, maar is nie oortuig dat Hy gewillig is om gou te kom om hulle te help nie. As Hy nie dadelik antwoord nie, dink hulle dis hindernisse en blokkasies binne-in hulleself. Hulle dink aan allerhande redes waarom die Here hulle nie wil kom help nie.