Hoe om Bere en Reuse te Verslaan

John Bailey

Wanneer ons van koning Dawid se lewe lees, is dit maklik om te wonder hoe hy so 'n sterk man van God geword het. Die geloof wat hy gehad het, is verstommend, veral as ons gedeeltes lees soos die een waar hy Goliat ontmoet. Hy sê iets so fenomenaal net voor daardie geveg.

“Daarop sê Dawid aan Saul: U dienaar het vir sy vader kleinvee opgepas, en as daar ‘n leeu of 'n beer kom en 'n stuk kleinvee uit die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit; en as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. U dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het” (1 Samuel 17:34-36, AFR53).

In hierdie gedeelte, is David seker so 15 jaar oud, en hy het al met wilde leeus en bere te doen gehad. Toe ek jonger was en gaan kamp het, was ek bang dat ek met wasbere en slange te doen sou kry, wat nog van 'n beer. Is dit nie vir jou opvallend dat hierdie seun so 'n kragtige geloof het nie? Hy weet God sal by hom wees, want iets het hom vroeër in sy lewe gevorm.

Hy sou net so 12 of 13 jaar oud gewees het toe hy as koning gesalf is. In daardie tyd, het klein seuntjies egter skape opgepas. Kan jy jou voorstel om jou kind op daardie ouderdom te neem en hulle alleen teen die hang van 'n berg te plaas met 'n honderd skape wat basies peuselhappies is vir die bere en die wolwe? Stel jou voor dat Dawid as 'n seuntjie snags by sy kampvuur sit, luister na elke takkie wat breek en wonder: "Is dit 'n leeu?"

Waar het Dawid geleer om so 'n groot geloof en 'n veggees te hê? Dit was op daardie berghang as 'n klein seuntjie. Hy het geleer om God te vertrou in oomblikke van duisternis, swakheid en swaarkry. Almal van ons is deur sulke tye. Dit is die oomblikke wat God iets werklik diep in jou lewe kan vorm.

Wanneer jy 'n oomblik van swakheid betree waar jy voel jy kan nie hanteer wat aangaan nie, moet jy op God vertrou. Dit is wanneer ons die heerlikheid en teenwoordigheid van God ervaar. Dit is wanneer God 'n diep werk in jou hart kan doen om jou te versterk vir toekomstige stryd.