God se Bewarende Krag Deur Beproewings Heen | World Challenge

God se Bewarende Krag Deur Beproewings Heen

Carter ConlonApril 10, 2021

In 1989 het ek na Oos-Kanada gereis en evangelisasiebyeenkomste gehou en getuig van die goedheid van God in verskeie kerke wat aanmoediging nodig gehad het. Nou, as jy na ‘n seisoen van reis terugkeer huistoe, verwag jy gewoonlik dat jy ‘n bietjie persoonlike rus en gemak sal vind. Die laaste ding wat jy verwag om te kry, is dat jou huis tot op die grond afgebrand is.

Die brandweer het gesê dit is een van die ongelooflikste brande wat hulle nog ooit gesien het. Behalwe vir die skoorsteen, was daar absoluut niks oor nie. Alles het in die fondament ingeval, en nie een muur het bly staan ​​nie. Dit was ‘n volkome verwoesting van my huis.

In hierdie huis het ek en my gesin geleer om God vir die onmoontlike te vertrou. Ons het nie net mense bo ons natuurlike vermoë gevoed nie, maar ons is self ook bonatuurlik gevoed. Nou, skielik, was alles weg. Al die geriewe, al die foto’s van ons kinders, al die werk wat ek gedoen het om die ou hout plaashuis op te knap, alles wat ons tot op daardie stadium opgebou het – alles weg.

Op daardie oomblik sou dit vir my maklik gewees het om in my tuin te staan ​​en uit te roep: “God, is dit hoe U my beloon omdat ek haweloses ingeneem het? Is dit wat ek kry omdat ek U geprys het, dat ek vir U geleef het, dat ek gereis het om van U te getuig? Het U besluit om alles wat ons het, weg te neem?” Die beste tyd vir die vyand om twyfel in God se goedheid in ons gedagtes te saai, is te midde van ons mees intense beproewings. Dit is dan wanneer ons ‘n keuse moet maak.

Terwyl ek voor die smeulende kole van my huis gestaan het, het ek gekies om God te vertrou. Ek het gekies om te glo dat alles wat Hy toelaat ‘n rede het. Agterna besef ek nou dat God geweet het dat ek na New York toe sou verhuis. Hy het ook geweet dat sekere dinge moes gebeur; sekere dinge moes van my af weggeneem word. ‘n Diepe vertroue moes in my hart gebore word, ‘n persoonlike openbaring van God se bewarende krag, en daar was geen ander manier om die soort vertroue te ontwikkel nie as deur die vuur. God het geweet dat ek later geroep sou word om in baie moeiliker omstandighede staande te bly, en dit was dus die tyd vir groter geloof in my hart. Daardie smeulende kole en as het verander in ‘n tyd van versterking en groot seën.

Carter Conlon joined the pastoral staff of Times Square Church in 1994 and was appointed Senior Pastor in 2001. In May of 2020 he transitioned into a continuing role as General Overseer of Times Square Church, Inc.

Download PDF