‘n Volk van Geloof Oproep | World Challenge

‘n Volk van Geloof Oproep

Gary WilkersonJanuary 25, 2021

Die profeet Jesaja sê dat godvresende mense groot dinge droom, nie net vir hulleself nie, maar ook vir behoeftiges. Hy praat van godvresende mense wat opstaan ​​vir die verlorenes en die uitgeworpenes bedien.

“Is dít die vas wat Ek verkies, die dag as die mens sy siel gaan kwel: dat hy sy hoof buig soos ‘n biesie en sak en as uitsprei om sy bed te wees? Noem jy dit vas en ‘n dag wat die Here welgevallig is?

“Is dít nie die vas wat Ek verkies nie: dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek? Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het, en ellendiges, swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee, en jou vir jou eie vlees nie verberg nie?

“Dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitspruit; en jou geregtigheid sal voor jou uit gaan, die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees. Dan sal jy roep, en die Here sal antwoord; jy sal skreeu om hulp, en Hy sal sê: Hier is Ek!” (Jesaja 58:5-9).

Wat ‘n pragtige visioen van God se heerlikheid wat deur sy volk manifesteer en wat ‘n kragtige korrektief vir ons konsep van hoe ons Hom moet dien. God roep ‘n volk te voorskyn wat geloof opwek, Satan verslaan en liefde en hoop versprei. Die bestemmings wat Hy vir ons beplan, is vir die wêreld miskien bo dit wat ons kan dink, maar dit kan nie vir diegene wees wat sy Naam aanneem nie.

‘n Lewende geloof bring lewegewende resultate. “So sê die Here Here: Ook dit sal Ek My laat vra deur die huis van Israel om dit vir hulle te doen: Ek sal hulle mense vermenigvuldig soos skape” (Esegiël 36:37). Namate ons geloof toeneem, neem die resultate wat God teweegbring ook toe.

As jou droom, jou ambisie, jou doel vervul word, sal dit tot seën vir baie wees? Vra Jesus om jou te lei na die missie en die doel wat Hy vir jou het om ander te dien en eer aan sy Naam te bring.

Download PDF