Ware Geloof is Waar Jy Rus Vind | World Challenge

Ware Geloof is Waar Jy Rus Vind

David Wilkerson (1931-2011)January 21, 2021

Dit is altyd goed om ‘n stap van geloof te neem wanneer ons ons vertroue in Christus stel. Hierdie soort geloof moet toegejuig word. Tog wys die Bybel ons dat daar ‘n groot gevaar is as ons nie die eerste stap met groter geloof opvolg nie.

“Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê” (Johannes 10:10).

As ons in ‘n diep stryd verkeer, kan dinge “wild en wakker” na ons toe aankom en op sulke tye kan ons dink: “Here, ek weet nie of ek dit kan hanteer nie. Ek sien nie hoe ek dit ooit gaan maak nie.” Op sulke tye trek die vyand voordeel en kom saam met owerhede en magte in om ons geloof te probeer beroof, steel en skipbreuk ly.

Dierbare gelowige, dit gebeur met elke ware dienaar van God. Petrus waarsku ons liefdevol dat dit sal gebeur en sê: “Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie; maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel” (1 Petrus 4:12-13).

Dit maak nie saak hoe lank jy die Here dien nie, jy kan altyd geleer word om hierdie duidelike aanwysings te volg, veral op die moeilike plekke. Ons moet nooit sê: “Dit is dit, Here, ek het genoeg gehad” nie. In plaas daarvan, moet ons sê: '”Here, ek weet nie hoe om verder te gaan nie en ek weet nie waar ek die genade sal vind om hierdeur te kom nie, maar U het belowe om te voorsien en ek weet dat U my krag sal wees.”

Hierdie plek van ware geloof is die plek waar jy rus vind – deur ten volle op die Here se liefde te vertrou. God sal jou deurdra en by ‘n plek van ongelooflike seën uitbring. Miskien moet jy bereid wees om nietige dinge te doen en jy kan voor toetse en beproewinge te staan ​​kom wat moeilik sal wees, maar die opleidingsveld wat God vir menigtes van sy geliefdes afgesonder het, is waar ons sy aard, sy karakter, sy seën, en sy goedheid.

Ons word deur ‘n heilige God gekoester en Hy het ‘n heilige doel met ons, net soos met sy eie Seun. Daarom het ons ‘n vrede wat alle verstand te bowe gaan en rus ons in die wete dat sy seën vir ons voorlê. Dankie Here!

Download PDF