Vry Van Ons Selfsug | World Challenge

Vry Van Ons Selfsug

Gary WilkersonJanuary 11, 2021

As ons meer sou word soos “wie ons regtig is,” sou ons slegter en vol twis met mekaar word. As dit nie vir die algemene genade van God was nie, sou ons wêreld in duie gestort het.

Ons vind dikwels verhoudingsarmoede, selfs in die kerk, nie net in die wêreld nie. Ons vind in ons eie lewens ‘n ernstige selfsug wat ons ambisies en rigting in die lewe aandryf. Ons vind biddeloosheid en gebrek aan aanbidding. Ons kan die volle oorwinning en lewe van die evangelie-nuus nie aanvaar nie, tensy ons verstaan ​​hoe afvallig ons natuur en hoe ver ons van God af is.

In Filippense, gee Paulus ons die goeie nuus wat hierdie verhoudingsarmoede en selfsug in ons lewens teenwerk. In hierdie teks is ‘n wêreldveranderende belofte ingesluit.

“Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle! Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

“Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is — watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit” (Filippense 4:4-8, AFR53).

Die Here is naby. Die vrede van God sal ons harte en gedagtes bewaar. Sonder die kennis van ons eie diepe sondigheid en dan hierdie belofte, kan ons die blydskap van die goeie nuus van Christus se koms, die volmaakte lewe wat Hy geleef het, sy dood, sy opstanding en die toerekening van sy geregtigheid aan ons, nie ken nie.

Download PDF