Jou Unieke Godgegewe Doel | World Challenge

Jou Unieke Godgegewe Doel

Claude HoudeJanuary 9, 2021

“Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid” (Hebrews 13:7-8).

Hierdie gedeelte sê dat God se volk (ons kinders, gesinne, vriende en elke kosbare siel wat ons Here op ons pad plaas) in staat moet wees om na ons geloof en vertroue in God te kyk deur elke beproewing en storm, in ons diepste waardes, passie, reaksies , besluite en ware prioriteite en om ons geloof letterlik na te volg. Hierdie onveranderlike en merkwaardige beginsel beteken dat my lewe ‘n getuienis moet word, ‘n verkondiging en ‘n onweerlegbare bewys dat Jesus Christus gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde is. God wil hê dat my geloof en my vertroue in Hom moet pleit by almal wat my lewe dophou en in die versoeking kom om af te dwaal, om te glo dat God getrou is, Hy verander nooit; daar is geen skaduwee van omkeer in Hom nie en wie op God vertrou sal nooit teleurgesteld wees nie!

God wil hê dat jou en my kinders aan hul vriende moet getuig dat dit “deur my ma en pa dop te hou wat hulle geloof dag in dag uitleef, deur die verskriklike tragedies en beproewings van hul lewens, deur elke pyn en druk wat ek het het besluit om vir God te lewe omdat my ouers se geloof aan my bewys het dat God lewe.”

Dit is vir elke gelowige van die allergrootste belang om te besef dat hy ‘n invloedskring besit wat uniek syne is. Ons het elkeen mense wat ons kan aanraak of beïnvloed, ‘n werk om te voltooi of ‘n doel wat niemand anders kan bereik nie.

Dit is wat jy geroep is om te doen: die mense wat God vooraf bepaal het om deur jou beïnvloed te word, die ewige bestemming waarvoor jy geroep is om te vervul, die belangrikste man van God in die wêreld kan dit nie doen nie! Dit is jou geloof wat die vrugte van vertroue in God produseer by die mense rondom jou.

Sommige mense se geloof, liefde, vreugde en passie is kommunikatief. Om naby hulle te wees, doen jou goed, inspireer jou, genees en versoen jou met die menslike geslag. Ons hou daarvan om om hulle te wees en dank God vir hul geloof wat hoop skep en ander dryf na nuwe hoogtes, toewyding en moontlikhede in God.

Carter Conlon het aangesluit by die pastorale personeel van Times Square Kerk in 1994 en was aangestel as Senior Pastoor in 2001. In Mei 2020 het hy oorgegaan in ‘n voortgesette rol as Algemene Opsiener van Times Square Church, Inc.

Download PDF