Gebruik die Skrif Teen die Vyand | World Challenge

Gebruik die Skrif Teen die Vyand

Nicky CruzDecember 26, 2020

In sy beskrywing van die wapenrusting van God, noem Paulus die Woord van God ‘n “swaard van die Gees” (Efesiërs 6:17). Die Bybel is dus nie net ‘n boek nie; dit is ‘n lewende Woord wat deur die Heilige Gees geaktiveer word. En dit is ‘n wapen om in geestelike oorlogvoering te gebruik. Soos die Hebreërskrywer sê: “Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart” (Hebreërs 4:12).

Die duiwel is die vader van die leuen, maar die Heilige Gees is die “Gees van die waarheid” (sien Johannes 16:13). En wanneer Hy die waarheid praat deur die Skrif wat Hy geïnspireer het, word die misleiding van die duiwel geopenbaar. Dink daaroor na. Watter wapen het Jesus gebruik toe Jesus self deur Satan versoek is? Die Skrif, natuurlik. Elke keer as die duiwel Hom iets aangebied het wat die Vader nie vir Hom beplan het nie, het Jesus dit weerstaan met ‘n leerstelling uit die Woord, ​​wat getoon het dat dit verkeerd sou wees as hy die aas sou neem (sien Matteus 4: 1-11). En die duiwel moes die aftog blaas! Ons kan ook die Skrif teen die duiwel gebruik as ons in versoeking kom.

Dit is nie moontlik om die krag van God se Woord in die hart, verstand en lewe van ‘n gelowige te oordryf nie. God werk op verborge maniere wanneer ons sy Woord hoor of lees. Wanneer ons daagliks tyd neem om die Skrif te lees en daaroor te peins, word aan ons ‘n bonatuurlike wysheid gegee. As ons dit teen die duiwel spreek, weet hy dat hy niks met ons kan uitrig nie.

Daarbenewens, kan die kennis van die Skrif ons van dwaling weerhou. Namate ons kultuur wegdryf van die Joods-Christelike vastigheid, word dit al hoe belangriker dat ons die Bybelse leerstellinge ken en gehoorsaam. Dit is die teenmiddel vir die misleiding van die duiwel.

God het deur Josua met elke gelowige gepraat toe Hy gesê het: “Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel” (Josua 1: 8).

Deur die bestudering van die Skrif, sal God ons al die wysheid en krag gee wat ons nodig het om sy wil vir ons te bewerkstellig. Lees dus die Skrif. Oordink dit. En memoriseer dit, veral verse oor God se mag en sy oorwinning oor die duiwel.

Nicky Nicky Cruz, ‘n internasionaal bekende evangelis en produktiewe ouditeur, het hom tot Jesus bekeer van ‘n lewe van geweld en misdaad nadat hy David Wilkerson in New York Stad ontmoet het in 1958. Die storie van sy dramatiese bekering was eers oorvertel in The Cross and the Switchblade deur David Wilkerson en later in sy eie topverkoper boek Run, Baby, Run.

Download PDF