ROZNIECAJ DAR BOŻY | World Challenge

ROZNIECAJ DAR BOŻY

Carter Conlon
January 7, 2017

Paweł powiedział do Tymoteusza "Z tego powodu przypominam ci  abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich" (2 Tym. 1:6).

Moje słowo do ciebie jest takie samo: rozniecaj dar Boży. Kiedy Bóg położył na ciebie Swoją rękę, to złożył w tobie depozyt - zdolność do robienia tego co nadprzyrodzone.

A więc jak się roznieca ten Boży dar? Rozpoczyna się od powiedzenia, "Panie, chcę tego! Chcę, aby moje życie było tym, do czego je powołałeś. Nie chcę po prostu wmieszać się w społeczeństwo i ostatecznie nic nie zmieniać.  Chcę mieć siłę, żeby stanąć jako naśladowca Jezusa Chrystusa."

To była moja modlitwa poprzez całe moje chrześcijańskie życie: "Panie, rozpal mnie. Zabierz mnie do innego miejsca; nie pozwól mi się stać obojętnym. Nie pozwól mi żyć na wczorajszej łasce i wczorajszym zwycięstwie. Dzisiaj jest nowy dzień; są nowi ludzie, których spotkam. Roznieć w moim sercu współczucie. Daj mi oczy, które będą widzieć ludzi tak, jak Ty ich widzisz. Nie pozwól, żebym się bał twarzy ludzi. Ty żyjesz we mnie; dałeś mi Twojego Ducha Świętego i pozostawiłeś mnie na tej ziemi, bo masz dla mnie cel - więc pomóż mi uchwycić się powodu dla którego żyję w tym pokoleniu!"

Pamiętaj, jedyna rzecz, jaka powstrzymuje prawdziwe dziecko Boże, to niewiara. Dlatego musimy prosić Boga o łaskę, aby Go czcić i w pełni korzystać z tego depozytu, jaki nam dał. W ten sposób dusze będą dotykane - kiedy będą widzieć realność Jezusa Chrystusa żyjącego w nas!

 

Carter Colon dołączył do zespołu pastorów  kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.

Download PDF